Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova pe direcția Iași-Ungheni

Beneficiari: Parteneri – Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM, Partener Lider), România, și Ministerul Economiei al Republicii Moldova (Partener), Beneficiar final în Moldova - ÎS Vestmoldtransgaz.

Finanțare: Costul total al Proiectului - 26 milioane euro, din care 7 milioane euro Grant UE. În conformitate cu Acordul de Grant cheltuielile eligibile pentru finanțare din grant au format 36.19%, din contribuție locală 63.81%. Costuri totale pentru Republica Moldova - 7,856 865.72 euro, din care - 2151, 297.03 euro finanțare din grant și 5,293, 568.69 euro – contribuție locală.

Perioada de implementare: 2013-2015

Obiectiv general: Asigurarea securității energetice a Republicii Moldova.

Obiective specifice:

  • ameliorarea dezvoltării sociale și economice în mediul urban și rural în regiunile de frontieră între partea de nord-est a României și Republica Moldova;
  • întărirea sustenabilității și calității infrastructurii energetice în regiunile vizate prin implementarea tehnologiilor moderne;
  • întărirea cooperării transfrontaliere între România și Republica Moldova, precum și între administrațiile publice locale în vederea managementului energetic și consolidării capacității lor de a genera și implementa proiecte comune.

Componentele principale:

  • conducta de interconectare pe teritoriul Republicii Moldova, cu o lungime de aproximativ 11 km și diametrul de 500 mm;
  • traversarea râului Prut;
  • stația de măsurare gaze (SMG) pentru un debit maxim de aproximativ 1,5 mld. metri cubi/an. 
  • Echipament de măsurare a fluxului de gaze; 
  • Lucrări pentru a spori funcționalitatea și fiabilitatea operării gazoductului și SMG.

Rezultatele principale:

Rezultatul strategic al proiectului este sporirea securității energetice a țării prin diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze. Rezultatele concrete pentru partea moldovenească includ o conductă de interconectare operabilă în Moldova, cu o lungime de aproximativ 11 km și diametru 500 mm, SMG pentru un consum maxim de 1.500.000.000 metri cubi/an (la eventuala prelungire a conductei de la Ungheni la Chișinău).