12 Mai 2021

Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Energeticii (UCIPE)

Concurs de selectare 

Asistent de proiect  

Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Energeticii (UCIPE) este o instituție publică, responsabilă de administrarea, monitorizarea și coordonarea activităților de implementare a proiectelor în domeniul energeticii în conformitate cu cerințele organismelor financiare internaționale donatoare și a Guvernului Republicii Moldova.

UCIPE angajează Asistent întru îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor de serviciu după cum urmează:

Atribuții:

 • Gestionarea activităților de bază de oficiu, inclusiv menținerea corespondenței de intrare / de ieșire e-mail / mesaje de la / către companiile locale și străine / organizații și respectiv repartizarea corespondenței către executorii din cadrul UCIPE în timp util;
 • Livrarea și organizarea fluxului de documente, menținerea bazei de date a corespondenței / documentelor scanate;
 • Asistență în organizarea ședințelor de deschidere a ofertelor de licitație, negociere de contracte, Comitetelor de evaluare și altor ședințe de lucru în cadrul proiectului, elaborarea Proceselor-verbale pentru ședințe;
 • Îndeplinirea activităților de secretariat în cadrul UCIPE;
 • Structurarea și arhivarea documentației aferente activității de secretariat din cadrul proiectului în mod corespunzător (în format electronic și pe suport de hârtie), în conformitate cu cerințele BM, Guvernului Republicii Moldova și a regulamentului intern UCIPE;
 • Alte sarcini atribuite de către Directorul UCIPE.

Cerințe:

 • Studii universitare relevante;
 • Experiență practică de lucru cu fluxul de documente și cu echipamentele de birou;
 • Cunoașterea fluentă a limbii române si engleze;
 • Abilități de lucru la calculator, cunoașterea Microsoft Office (Word, Excel etc.), Internet, etc;
 • Personalitate echilibrată, cu abilități excelente de comunicare și interpersonale;
 • Alte competențe: integritate, responsabilitate, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a soluționa probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă. 

Asistentul UCIPE va presta serviciile în baza unui program de muncă deplin.

Candidații pot expedia CV-ul la adresa de e-mail: mepiu@mepiu.md.  Telefon de contact: 022-49-67-90

Data limită de prezentare a CV-ului este 25 mai 2021, ora 17:00 .

Vor fi contactate doar persoanele care corespund cerințelor înaintate.