14 Iulie 2022
 Anunț de angajare a unui Coordonator de proiect

Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii

Anunță angajarea prin concurs a unui

Coordonator de Proiect

Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Energeticii (UCIPE) este o instituție publică, responsabilă de administrarea, monitorizarea și coordonarea activităților de implementare a proiectelor în domeniul energeticii în conformitate cu cerințele organismelor financiare internaționale donatoare și a Guvernului Republicii Moldova.

UCIPE angajează Coordonator de proiect pentru gestionarea și coordonarea eficientă a activităților în cadrul Proiectului „Eficiența Energetică în Republica Moldova”.

Proiectul este orientat spre implementarea unui program național de reabilitare energetică a fondului imobiliar al Republicii Moldova ce cuprinde clădiri publice deținute/administrate de autoritățile publice centrale, cât și locale, care este caracterizat printr-o performanță energetică scăzută, urmare a vechimii construcțiilor cât și a lipsei acute a investițiilor în lucrările de consolidare și sporire a eficienței energetice pe parcursul utilizării lor.

Principala categorie de beneficiari ai Proiectului vor fi instituțiile publice, și anume instituțiile „guvernamentale” de importanță națională (cele de menire socială, precum sunt spitalele republicane/ de interes național) și instituțiile publice (de importanță socială) de importanță locală/municipală (grădinițe, școli, spitale municipale și raionale).

Obiectivele specifice ale Proiectului constau în îmbunătățirea indicatorilor de performanță energetică a clădirilor, axându-se pe îmbunătățirea/ reabilitarea anvelopei clădirilor, sistemelor de încălzire, ventilație și aer condiționat, implementarea sistemelor de iluminat, distribuția energiei termice, valorificare a surselor de energie regenerabilă, îmbunătățirea confortului interior al clădirilor, reducerea emisiilor de CO2, astfel atenuând impactul asupra schimbărilor climatice. Totodată, la necesitate, va fi luată în considerare și posibilitatea implementării lucrărilor de consolidare a clădirilor (pereți, temelie, etc.) recomandate din motive de siguranță și sănătate.

În scopul realizării Proiectului, Republica Moldova a contractat un împrumut în valoare de 30 milioane Euro din partea Băncii Europene de Investiții (BEI), un alt împrumut în valoare de 30 milioane Euro din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), și urmează să semneze un Acord de grant cu BEI în valoare de 12 400 000 Euro, grant oferit din partea Platformei de Investiții pentru Vecinătate a Comisiei Europene.

Supravegherea generală și implementarea Proiectului este în responsabilitatea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Proiectul va fi implementat prin intermediul Agenției pentru Eficiență Energetică (AEE), în calitate de Promotor al Proiectului, și UCIPE, responsabilă pentru aspectele fiduciare ale Proiectului. Promotorul și UCIPE vor forma Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP), constituită prin ordinul MIDR.

Durata de implementare a Proiectului este de 4 ani (2022 – 2025).

Responsabilități specifice funcției:

 • Asistența tehnică generală în procesul de implementare și coordonare a Proiectului în numele UCIPE și a Promotorului;
 • Organizarea și asigurarea coordonării activității UIP;
 • Asigurarea gestionării și coordonării conforme a Proiectului - implementare în termen, în conformitate cu scopul și bugetul atribuit;
 • Monitorizarea procesului de realizare a activităților preconizate, inclusiv executarea lucrărilor, furnizarea serviciilor și echipamentelor, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentului/facilităților, prestarea serviciilor de consultanță - în conformitate cu Planul de Achiziție coordonat cu Finanțatorii;
 • Cunoașterea progresului zilnic de implementare a proiectului, depistarea timpurie a deficiențelor/provocărilor parvenite în procesul de implementare, colaborarea strânsă cu părțile implicate în vederea soluționării acestora în termen rezonabil;
 • Evaluarea progresului realizat și compararea acestuia cu programul de lucru planificat, monitorizarea strictă a graficului de executare a lucrărilor, serviciilor;
 • Evaluarea riscurilor aferente Proiectului, identificarea măsurilor corespunzătoare de atenuare /soluțiilor de rigoare, informarea în timp util a Directorului UCIPE și a Promotorului;
 • Colaborarea cu echipele de implementare ale beneficiarilor, contractorilor, consultanților pentru a asigura că activitățile acestora, aferente Proiectului – la toate etapele de implementare, sunt în concordanță cu termenii contractuali și obiectivele Proiectului;
 • Asigurarea unor sisteme corespunzătoare de gestionare și coordonare a aspectelor financiare, de achiziții, de salvgardare și de raportare a progresului înregistrat în cadrul Proiectului;
 • Acordarea asistenței la elaborarea Documentelor de Achiziție, Contractelor de consultanță și pentru lucrările de construcție;
 • Participare în cadrul procesului de achiziție și de evaluare a ofertelor, în conformitate cu criteriile stabilite în Documentele de Achiziție;
 • Participare în cadrul procesului de negociere și semnare a Contractelor cu companiile de consultanță și furnizorii de lucrări și bunuri;
 • Examinarea documentelor spre plată pentru lucrările finalizate și bunurile livrate, Ordinelor de schimbare, Acordurilor adiționale la contracte;
 • Participare în procesul de revizuire/actualizare a Planurilor de Debursări și Achiziții ale Proiectului;
 • Desfășurarea vizitelor regulate la obiecte, împreună cu alți Specialiști UIP de profil, inspectarea progresului de executare a lucrărilor;
 • Participare în cadrul ședințelor de lucru aferente procesului de implementare a Proiectului;
 • Colaborare activă cu echipa de Proiect în vederea facilitării procesului de lucru și realizării activităților planificate;
 • Colaborare activă cu echipa de asistență tehnică (AT) selectată pentru consultanță și suport la implementarea Proiectului, acordarea suportului echipei AT în ce privește colectarea informației aferente procesului de lucru, stabilirea unor relații eficiente de colaborare cu instituțiile / autoritățile implicate în procesul de implementare;
 • Colaborare activă cu echipa de supraveghere tehnică angajată în cadrul Proiectului;
 • Colaborare activă cu Finanțatorii Proiectului;
 • Revizuirea și coordonarea tuturor rapoartelor/livrabilelor elaborate de către contractori/consultanți în procesul de implementare a Proiectului;
 • Monitorizarea indicatorilor de performanță ai Proiectului;
 • Coordonarea deciziilor vizavi de reclamațiile aferente activităților de implementare a Proiectului;
 • Conlucrarea cu auditorii și alte instituții de verificare / control;
 • Alte sarcini specifice atribuite de către Directorul UCIPE.

Calificări necesare:

 • Studii universitare în domenii relevante, studiile postuniversitare constituie un avantaj;
 • Experiență profesională de cel puțin 5 ani în monitorizarea, coordonarea și gestionarea activităților de eficiență energetică;
 • Experiență profesională în proiecte finanțate de donatori internaționali implementate de către Autoritățile Guvernamentale;
 • Cunoașterea suficientă a politicilor/procedurilor BEI, BERD și/sau altor Instituții Financiare Internaționale;
 • Cunoștințe suficiente în materie de legislație națională, proceduri și reglementări aferente sectorului energetic;
 • Experiență profesională în colaborarea cu instituțiile publice/autoritățile publice centrale și locale, contractori și consultanți;
 • Abilități de management organizațional, inclusiv atenția la detalii și abilități multi-tasking;
 • Abilități avansate de analizare și raportare a informației;
 • Abilități avansate de comunicare, atât verbal cât și în scris, în limba engleză și română;
 • Abilități de lucru la calculator, cunoașterea Microsoft Office, Internet etc.;
 • Personalitate echilibrată, cu abilități excelente de comunicare și interpersonale;
 • Abilitatea de a păstra calmul în situații încărcate emoțional;
 • Acceptă feedback constructiv într-un mod pozitiv și este capabil să facă față deficiențelor/situațiilor de criză.

Pachet salarial atractiv.

Salariatul va presta serviciile în baza unui program de muncă deplin.

Candidații pot expedia CV-ul la adresa de e-mail: mepiu@mepiu.md.

Data limită de prezentare a CV-ului este 25 iulie 2022.

Vor fi contactate doar persoanele care corespund cerințelor înaintate.