25 iunie 2020

Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Energeticii (UCIPE)

 

Anunț privind recrutarea și selectarea personalului pentru suplinirea postului de Contabil

 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Energeticii (UCIPE) este o instituție publică, responsabilă de administrarea, monitorizarea și coordonarea activităților de implementare a proiectelor în domeniul energeticii în conformitate cu cerințele organismelor financiare internaționale donatoare și a Guvernului Republicii Moldova.

UCIPE angajează Contabil cu experiență în îndeplinirea atribuțiilor și a prevederilor sarcinilor de serviciu după cum urmează:

 

Atribuții:

 • Organizarea și asigurarea ținerii continue și corecte a evidenței financiar-contabile;
 • Gestionarea mijloacelor financiare conform destinației în baza planurilor de finanțare;
 • Asigurarea controlului asupra utilizării corecte și cu economie a mijloacelor financiare;
 • Contribuirea la efectuarea inventarierii patrimoniului instituției;
 • Contribuirea la elaborarea proiectului de buget și întocmirea bugetului anual;
 • Întocmirea și prezentarea rapoartelor financiare lunare, trimestriale, semestriale și anuale către autorități și donatori;
 • Arhivarea documentelor specifice domeniului de activitate.

 

Cerințe:

 • Studii superioare de specialitate finalizate, cu diplomă de licență în domeniul economic;
 • Minim 3 ani experiență de activitate în calitate de contabil;
 • Cunoașterea standardelor naționale de contabilitate;
 • Cunoașterea standardelor internaționale de contabilitate, va constitui un avantaj;
 • Cunoștințe temeinice în domeniul financiar-contabil și a legislației în vigoare a Republicii Moldova;
 • Cunoașterea limbilor română și rusă; cunoașterea limbii engleze, va constitui un avantaj;
 • Experiență de activitate conform procedurilor Băncii Mondiale sau altor Instituții Financiare Internaționale, va constitui un avantaj;
 • Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Internet, Programul 1C.
 • Alte competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a soluționa probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă.

 

Consultantul va presta serviciile în baza unui program de muncă deplin.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa de e-mail: mepiu@mepiu.md

Data limită de prezentare a CV-ului este 15 iulie 2020, până la sfârșitul zilei de muncă.

Vor fi contactate doar persoanele care corespund cerințelor înaintate.