11 Octombrie 2022
Proiectul „Eficiența Energetică în Republica Moldova”
Anunț repetat de angajare specialist în achiziții

Concurs de angajare a unui specialist în achiziții

Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Energeticii (UCIPE) este o instituție publică, responsabilă de administrarea, monitorizarea și coordonarea activităților de implementare a proiectelor în domeniul energeticii, în conformitate cu cerințele organismelor financiare internaționale donatoare și a Guvernului Republicii Moldova.

UCIPE angajează un Specialist în achiziții responsabil de asigurarea organizării și îndeplinirii tuturor activităților aferente achizițiilor în cadrul Proiectului „Eficiența Energetică în Republica Moldova”, în conformitate cu regulamentele BEI/BERD.

Proiectul este orientat spre implementarea unui program național de reabilitare energetică a fondului imobiliar al Republicii Moldova ce cuprinde clădiri publice deținute/administrate de autoritățile publice centrale, cât și locale, care este caracterizat printr-o performanță energetică scăzută, urmare a vechimii construcțiilor cât și a lipsei acute a investițiilor în lucrările de consolidare și sporire a eficienței energetice pe parcursul utilizării lor.

Durata de implementare a Proiectului este de 4 ani (2022 – 2025).

Responsabilități specifice funcției:

 • Elaborarea, monitorizarea și actualizarea Planului de Achiziții al Proiectului;
 • Colaborare cu echipa de Proiect în vederea elaborării Specificațiilor Tehnice și Termenilor de Referință pentru pachetele de achiziție, în conformitate cu documentele tip ale Finanțatorilor;
 • Elaborarea documentelor de achiziție în conformitate cu modelele standard și transmiterea acestora spre coordonare/aprobare către Finanțatori;
 • Elaborarea și publicarea anunțurilor de licitație conform procedurilor Finanțatorilor;
 • Oferirea răspunsurilor la solicitările de clarificări adresate de către potențialii ofertanți; elaborarea și modificarea documentelor de achiziție;
 • Organizarea și documentarea ședințelor de Pre-licitație;
 • Organizarea și documentarea ședințelor publice de deschidere a ofertelor/propunerilor și pregătirea Procesului-verbal al ședinței de deschidere a ofertelor/propunerilor;
 • Participarea la ședințele Comisiei de Evaluare și acordarea suportului privind diverse subiecte aferente achizițiilor în cadrul Proiectului precum și la sesiunile Grupului de Lucru;
 • Monitorizarea implementării aranjamentelor de achiziție în cadrul Proiectului și notificarea în timp util a Coordonatorului de Proiect;
 • Sugerarea măsurilor de accelerare a achizițiilor în cazul unor eventuale tergiversări;
 • Elaborarea rapoartelor privind evaluarea preliminară, economică și financiară a ofertelor de licitație cu includerea rezultatelor evaluării tehnice, inclusiv elaborarea Proceselor-verbale pentru ședințele Comisiei de Evaluare;
 • Elaborarea anunțurilor privind adjudecarea contractelor și publicarea lor (persoane juridice sau persoane fizice), în conformitate cu prevederile Ghidului de Achiziții BEI;
 • Elaborarea contractelor, acordurilor adiționale/amendamentelor pentru semnare de către părți în conformitate cu documentele de achiziție și angajamentele convenite. Monitorizarea recepționării contractelor semnate și a garanțiilor contractuale;
 • Monitorizarea procesului de livrare a bunurilor și serviciilor / de prezentare a livrabilelor în cadrul contractelor; Elaborarea rapoartelor de achiziție către Guvernul Republicii Moldova și Finanțatori;
 • Acordarea suportului necesar Specialistului Monitorizare, Evaluare și Raportare în elaborarea rapoartelor trimestriale și anuale, în particular la capitolul achiziții;
 • Colaborare cu echipa de asistență tehnică (AT) selectată pentru consultanță și suport la implementarea Proiectului;
 • Cunoașterea la zi a actualizărilor, practicilor și tendințelor în domeniul achizițiilor, monitorizarea și recomandarea spre implementare a politicilor și procedurilor noi și celor revizuite;
 • Structurarea și arhivarea documentației de achiziții din cadrul Proiectului în mod corespunzător (în format electronic și pe suport de hârtie), în conformitate cu cerințele Finanțatorilor, Guvernului Republicii Moldova, și a regulamentului intern UCIPE.

Specialistul în achiziții, care va fi responsabil pentru activitățile menționate mai sus, va întruni următoarele calificări:

 • Studii universitare în domenii relevante (drept, economie, administrare publică etc.);
 • Experiență profesională de cel puțin 5 ani în proiecte finanțate de Instituții Financiare Internaționale implementate de către Autoritățile Guvernamentale;
 • Experiență profesională de cel puțin 3 ani în achiziția bunurilor, lucrărilor și serviciilor din sursele donatorilor internaționali;
 • Cunoașterea suficientă a politicilor/procedurilor Instituțiilor Financiare Internaționale, cunoașterea procedurilor BEI, BERD va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea suficientă a legislației naționale în domeniul achizițiilor publice;
 • Cunoștințe și experiență în elaborarea documentelor de achiziție, evaluarea ofertelor pentru bunuri, lucrări și servicii de consultanță și monitorizarea implementării contractelor;
 • Cunoașterea limbii române și engleze la nivel avansat;
 • Abilități de lucru la calculator, cunoașterea pachetului de programe Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc) și Internet.

Se oferă un pachet salarial atractiv.

Termenul limită de depunere a CV-urilor și Scrisorilor de intenție este 01 noiembrie 2022, ora 17:00, la adresa de e-mail: mepiu@mepiu.md.

Vor fi contactate doar persoanele care corespund cerințelor de calificare înaintate.