AVIZ

cu privire la Mecanismul de Soluționare a Reclamațiilor

în cadrul Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Energetic (PDSE)

În conformitate cu prevederile Standardelor de Mediu și Sociale ale Băncii Mondiale și prevederile legislației naționale, Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor in domeniul Energetic (UCIPE) pune la dispoziția publicului Mecanismul de Soluționare a Reclamațiilor, destinat depistării operative, examinării şi soluționării reclamațiilor publicului cu privire la lucrările și activitățile realizate în cadrul Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Energetic (PDSE).

Prin intermediul acestui Mecanism persoanele fizice, organizațiile şi grupurile locale, care consideră că ar putea fi afectate de activitățile planificate în cadrul Proiectului (inclusiv lucrările de proiectare și construcție, activitățile de expropriere, etc.), pot depune reclamații cu prezentarea îngrijorărilor și situațiilor care le-ar putea afecta interesele și/sau pot adresa întrebări sau sugestii referitor la implementarea Proiectului.  

Formularele de depunere a reclamaților sunt disponibile la oficiul UCIPE. De asemenea, formularul poate fi descărcat aici.

Formularele completate pot fi depuse direct sau expediate UCIPE:

Adresă: mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1, bloc 1A, et. 16, of. 163 sau email: mepiu@mepiu.md

Publicul poate adresa reclamații și întrebări prin intermediul legăturii telefonice:

Tel: 022-49-67-94, 068797478

UCIPE va asigura confidențialitatea examinării reclamațiilor, totodată Reclamantul poate adresa reclamația în mod anonim.

--------------------------------------------------------

Totodată, Banca Mondială, finanțator al PDSE, pune la dispoziție mecanismul propriu de colectare a reclamațiilor de la persoanele și comunitățile, care consideră că un proiect a cauzat sau le poate provoca anumite daune, prin intermediul Serviciului de Soluționare a Reclamațiilor al Băncii Mondiale (SSR) / Wolrd Bank’s Grievance Redress Service (GRS).

Acest serviciu facilitează acordarea unui răspuns prompt la nemulțumirile populației din partea liderilor de echipă ai Băncii Mondiale (TTL-urilor) pentru a soluționa reclamațiile depuse, într-o manieră rapidă și eficientă.

Reclamațiile către SSR al BM pot fi transmise direct de către persoanele afectate, utilizând una dintre modalitățile enumerate mai jos:

  • Prin email:           grievances@worldbank.org
  • Prin fax:                +1–202–614–7313 4
  • Prin poștă:           The World Bank Grievance Redress Service (GRS)

MSN MC 10-1018 1818 H St NW Washington, DC 20433, USA

  • Prin intermediul Oficiului Local al Băncii Mondiale:

Str. Puskin 20/1, MD-2012, Chisinau, Republica Moldova

+373-22-262-262
+373-22-262-236

moldova_contact@worldbank.org

  • Prin intermediul platformei online SSR al Băncii Mondiale:

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service