Despre noi

Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE), este o instituție publică, creată în baza Hotărârii Guvernului nr. 1276 din 21 decembrie 2000.

Scopul activității UCIPE este de a asigura implementarea eficientă a proiectelor în domeniul energeticii prin administrarea, monitorizarea și coordonarea acestora în conformitate cu cerințele organismelor financiare internaționale donatoare.

Pe parcursul activității sale UCIPE a implementat proiecte de importanță strategică pentru Republica Moldova, cum ar fi: Proiectul energetic, Proiectul energetic II (componentele electrică și termică), ”Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din România cu sistemul de transport gaze din Republica Moldova”, ”Elaborarea Studiului de fezabilitate în vederea conexiunii sincrone a sistemelor energetice ale Ucrainei și Moldovei la Sistemul continental European ENTSO-E”, Programul pentru sporirea capacității Ministerului Economiei al RM în domeniul eficienței energetice și resurselor regenerabile în sectorul energetic, Promovarea Reformelor și Sporirea Eficienței în Sectorul Energetic din Moldova.

În prezent, UCIPE implementează proiecte ce țin de îmbunătățirea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale și interconectarea sistemului electroenergetic din Republica Moldova cu sistemul electroenergetic din România.

UCIPE își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, Regulamentul UCIPE, directivele și standardele Băncii Mondiale și ale altor organizații internaționale.

Organigrama UCIPE 

Regulamentul UCIPE

Organele de conducere și supraveghere

Organizarea procedurilor de achiziții în cadrul UCIPE

ECHIPA

1.

Director interimar: Ruslan Surugiu (CV)

ruslan.surugiu@mepiu.md

2.

Contabil șef

marina.burdujan@mepiu.md

3.

Coordonator proiect

eugeniu.pelivan@mepiu.md

4.

Asistent proiect

tatiana.panfili@mepiu.md

5.

Specialist comunicare și informare publică

elena.junghina@mepiu.md

6.

Specialist financiar

dorina.drucec@mepiu.md

maria.popescu@mepiu.md

7.

Specialist în domeniul achiziții

dumitru.ochinca@mepiu.md

dina.cebotari@mepiu.md

stela.savca@mepiu.md

8.

Specialist tehnic

alexandru.melenciuc@mepiu.md

andrei.butuc@mepiu.md

9.

Specialist monitorizare, evaluare și raportare

olga.rusu@mepiu.md

ana.mardari@mepiu.md

10.

Specialist în aspecte de mediu, sănătate și securitate în muncă

anatol.burlacu@mepiu.md

11.

Specialist în aspecte sociale

ala.rotaru@mepiu.md

12.

Specialist juridic

marin.grosul@mepiu.md

cristina.cuschevici@mepiu.md

13.

Asistent implementare a Planului de acțiuni privind strămutarea

tudor.bolbocean@mepiu.md

 

 

Cariere: 

Funcții vacante:

Pentru a studia termenii de referință - click pe funcția vacantă.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul la adresa de e-mail: mepiu@mepiu.md

Data limită de aplicare este 21 iunie 2024.

Vor fi contactați doar candidații care vor întruni cerințele specifice funcției, în conformitate cu termenii de referință.