07 Noiembrie 2023
A fost construită și testată prima fundație care va sta la baza pilonilor liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău

Intrarea în teren și demararea lucrărilor de construcție a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești – Chișinău este tot mai aproape. Prima fundație tip, care va sta la baza pilonilor a fost construită și testată la rezistență, iar rezultatele au demonstrat că aceasta corespunde tuturor criteriilor de performanță.

 

Construcția fundației s-a desfășurat pe parcursul ultimelor săptămâni, în regiunea comunei Băcioi. Procesul de construcție s-a desfășurat pe etape, în conformitate cu cerințele și standardele necesare, fiind inițial pregătită groapa de fundație, apoi construită fundația cu înălțimea de aproximativ 4 metri, iar ulterior au avut loc umpluturi de pământ cu compactare. După finalizarea lucrărilor a fost montată o instalația specială pentru încercările de ridicare.

 

Fundația va avea o capacitate portantă a unei sarcini de peste 45 de tone, ceea ce corespunde celui mai înalt pilon metalic al liniei electrice, pilon care va avea o înălțime de circa 50 metri.

 

Construcția Liniei Electrice Aeriene este un proiect de importanță strategică pentru Republica Moldova și securitatea energetică. Un astfel de proiect, de așa anvergură, nu a mai fost implementat în țara noastră cel puțin în ultimii 30 de ani. Acest fapt ne încurajează, dar și responsabilizează ca toate etapele premergătoare începerii lucrărilor de construcție să fie desfășurate conform standardelor, legii și proiectului în termeni cât mai proximi” menționează directorul Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii, Ruslan Surugiu.

 

Construcția liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Vulcănești-Chișinău este parte a Proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic din Republica Moldova. Valoarea proiectului este de 61 mln. Euro și este finanțat de Banca Mondială.

 

Video: