14 Decembrie 2021
A fost semnat contractul pentru construcția liniei electrice aeriene 400 kV pe direcția Vulcănești-Chișinău

Contractul a fost semnat cu compania desemnată câștigătoare a licitației internaționale, KEC International LTD (India). 

KEC International LTD este o companie multinațională și unul dintre cei mai mari producători de piloni de transmisie a energiei electrice din India și una dintre cele mai mari companii din lume de construcție a liniilor de transport de energie electrică. 

Conform cerințelor caietului de sarcini, KEC International LTD a prezentat dovezi privind buna executare a 24 de contracte de construcție a liniilor de transport de energie electrică în diferite regiuni ale lumii, după anul 2013, având și mai multe contracte similare pe parcursul activității sale.

Astfel, cîteva exemple de contracte similare executate de KEC International sunt: 
-    Linie de transport a energiei electrice de 500 kV în Kazahstan;
-    Două linii de transport a energiei electrice de 400 kV și 500 kV în Georgia;
-    Linie de transport de energie electrică de 400 kV în China;
-    Alte Proiecte similare executate cu succes au fost în așa țări ca Zambia, Oman, Mozambic, Emiratele Arabe Unite, Ghana, Kenia, Tailanda, India, Arabia Saudită, Tanzania, Kazahstan, Nigeria etc. 

Confom prevederilor contractuale, KEC International LTD va fi responsabilă de proiectarea, furnizarea și instalarea echipamentelor necesare pentru construcția a circa 158 km de linie electrică aeriană de înaltă tensiune cu un singur circuit (400 kV) pe direcția Vulcănești – Chișinău. Valoarea contractului este de 26,997,967 Euro, durata planificată de implementare fiind de 42 de luni de la data semnării acestuia.

Construcția unei noi linii electrice aeriene 400 kV de transport al energiei electrice pe direcția Vulcănești – Chișinău se realizează în cadrul Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic (PDSE), finanțat de către Banca Mondială. 

Proiectul menționat susține programul general stabilit de Guvernul Republicii Moldova pentru interconectarea asincronă a sistemului electroenergetic al țării la piața europeană unică de energie electrică prin intermediul Rețelei Europene a Operatorilor Sistemelor de Transport Energie Electrică, sporind astfel securitatea aprovizionării cu energie electrică și creând oportunități pentru dezvoltarea unei piețe energetice competitive atît la nivel național cît și regional. 

Odată cu construcția unei noi linii aeriene de transport de energie electrică, consumatorii vor beneficia de un acces fiabil la energie electrică mai accesibilă, ce va permite îmbunătățirea productivității și competitivității pe piață, crearea unor locuri de muncă noi și o creștere economică mai puternică.

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este autoritatea responsabilă de implementarea Proiectului, într-o manieră eficientă, în corespundere cu obiectivele Proiectului și Acordurile de Finanțare nr. 6380-MD și nr. 6381-MD. semnate cu Banca Mondială, intrate în vigoare la data de 24 martie 2020.

Atribuțiile zilnice de implementare a Proiectului au fost delegate de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale către Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 1276 din 21 decembrie 2000, ca entitate juridică independentă, responsabilă de gestionarea zilnică a proiectelor finanțate de instituțiile financiare internaționale, cu un accent specific pe achiziții, administrarea contractelor, gestionarea procedurilor financiare și raportare. Beneficiarul Proiectului fiind Întreprinderea de Stat Moldelectrica.