18 Ianuarie 2022
A fost semnat contractul pentru modernizarea stației electrice Chișinău de 330 kV

Contractul a fost semnat cu asociația de companii Siemens Energy SRL – Electromontaj S.A. – Energotech S.A.,  desemnată câștigătoare a licitației internaționale.  La licitația organizată conform procedurilor Băncii Mondiale, finanțator al proiectului, au participat 8 companii din diverse țări cum ar fi România, Ucraina, Azerbaidjan, India, Kazahstan și China.

Liderul asociației căștigătoare, compania Siemens Energy SRL (România), este parte a grupului corporativ  german Siemens AG, unul dintre cei mai mari și mai notorii producători mondiali de echipamente pentru sectorul electroenergetic. Din anul 2017, Siemens Energy SRL a preluat coordonarea activităților de vânzare ale grupului german în Republica Moldova.

Conform cerințelor caietului de sarcini asociația de companii a prezentat dovezi privind buna executare de contracte de modernizare similare pe parcursul activității sale. Portofoliul asociației câștigătoare acoperă întregul spectru de aplicații pentru proiectarea, construirea, operarea și întreținerea sistemelor de distribuție a energiei electrice, necesare pentru implementarea proiectului.

Confom prevederilor contractuale, asociația de companii Siemens Energy SRL – Electromontaj S.A. – Energotech S.A., va fi responsabilă de proiectarea, furnizarea și instalarea echipamentelor necesare pentru modernizarea stației electrice Chișinău de 330 kV. Valoarea contractului este de 11,883,842.98 Euro, durata planificată de implementare fiind de 32 de luni din data intrării în vigoare a contractului.

Lucrările de modernizare a stației electrice Chișinău de 330 kV, împreună cu lucrările de construcție a liniei electrice aeriene de 400 kV de transport al energiei electrice pe direcția Vulcănești – Chișinău (contractul de construcție al liniei a fost semnat la 12 noiembrie 2021 cu compania KEC International), sunt realizate în cadrul Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic (PDSE), finanțat de către Banca Mondială.

Proiectul menționat susține programul general stabilit de Guvernul Republicii Moldova pentru interconectarea asincronă a sistemului electroenergetic al țării la piața europeană unică de energie electrică prin intermediul Rețelei Europene a Operatorilor Sistemelor de Transport de Energie Electrică, sporind astfel securitatea aprovizionării cu energie electrică și creând oportunități pentru dezvoltarea unei piețe energetice competitive atât la nivel național cât și regional.

Grație modernizării stației electrice de 330 kV Chișinău și odată cu construcția unei noi linii aeriene de transport de energie electrică prin care se va asigura interconectarea sistemului energetic național cu cel european, consumatorii vor beneficia de un acces fiabil la energie electrică la tarife competitive, ce va permite îmbunătățirea productivității și competitivității pe piață, crearea unor locuri de muncă noi și o creștere economică mai puternică.

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este autoritatea responsabilă de implementarea Proiectului, într-o manieră eficientă, în corespundere cu obiectivele Proiectului și Acordurile de Finanțare nr. 6380-MD și nr. 6381-MD semnate cu Banca Mondială, intrate în vigoare la data de 24 martie 2020.

Atribuțiile zilnice de implementare a Proiectului au fost delegate de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale către Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 1276 din 21 decembrie 2000, ca entitate juridică independentă, responsabilă de gestionarea zilnică a proiectelor finanțate de instituțiile financiare internaționale, cu un accent specific pe achiziții, administrarea contractelor, gestionarea procedurilor financiare și raportare. Beneficiarul Proiectului este Întreprinderea de Stat Moldelectrica.