03 Martie 2021
Ședința Comisei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a LEA si statiei Back-to-Back

În temeiul HG nr. 2 din 20 ianuarie 2021, privind instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Vulcănești – Chișinău și a stației Back-to-Back Vulcănești, Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii, (UCIPE), în calitate de instituție responsabilă de ținerea lucrărilor de secretariat ale Comisiei, aduce la cunoștință opiniei publice despre inițierea activității Comisiei.

Comisia urmează să stabilească și decide asupra existenței elementelor justificative pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Vulcănești–Chișinău și a stației Back-to-Back Vulcănești.

Membrii Comisiei de cercetare prealabile sunt reprezentanții Autorităților Publice Centrale (Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerului Finanțelor, Ministerului Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției Proprietății Publice, Agenția Relații Funciare și Cadastru), precum și reprezentanții Autorităților Publice Locale pe raza teritorială a cărora urmează să se desfășoare lucrările de utilitate publică (mun. Chișinău, raioanele Ialoveni, Hîncești, Leova, Cahul, Taraclia, Vulcănești, UTA Găgăuzia).

În contextul restricțiilor cauzate de efectele stării pandemice din țară ședința Comisiei se va desfășura în două etape: (I) ședința generală, cu participarea tuturor membrilor Comisei prin intermediul unei teleconferințe online, și (II) ședințe locale în centrele raionale.

La 25 februarie 2021, prin intermediul unei platformei pentru videoconferințe, a avut loc ședința generală a Comisiei. În debutul ședinței, dna Aurelia Samson, directorul UCIPE a prezentat audienței obiectivul general și metodologia de activitate a Comisiei. La rândul său, președintele Comisiei, dl Călin Negură, șef al Direcției politici în domeniul energetic al MEI, instituție superioară responsabilă de implementarea Proiectului a prezentat audienței obiectivele și componentele Proiectului, a descris activitățile care au fost realizate la etapa de pregătire a Proiectului, a prezentat argumente întru declararea Proiectului de interes național.

La solicitarea membrilor Comisiei, reprezentanții MEI, UCIPE și ÎS ”Moldelectrica” au informat audiența despre procedurile de avizare a Proiectului, inclusiv la Agenția națională în sănătate publică, procedura de expropriere etc.

La 02 martie, a avut loc prima ședința la nivel local cu participarea reprezentanților APL din raioanele Ialoveni și Hîncești. În cadrul ședinței reprezentanții UCIPE și ÎS ”Moldelectrica” au răspuns la întrebările membrilor Comisiei privind etapele de implementare a Proiectului, procesul de expropriere a terenurilor necesare desfășurării lucrărilor de construcție, procesul de soluționare a reclamațiilor, rolul APL în procesul de implementare. Ulterior, şedinţe au fost desfăşurate în raioanele Vulcăneşti, Cahul şi Cimişlia.

La finalizarea ședințelor, membrii Comisiei, participanți la ședință, și-au exprimat opiniile privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Vulcănești – Chișinău și a stației Back-to-Back Vulcănești.     

La finalizarea tuturor ședințelor planificate, dezbaterile și rezultatele ședințelor vor fi consemnate în procesul-verbal al ședinței de vot și prezentate Guvernului Republicii Moldova și opiniei publice.