09 Iulie 2024
Administratorii blocurilor care vor fi dotate cu PTI-uri, informați despre lucrările care sunt în desfășurare

Administratorii celor circa 100 de blocuri locative din capitală, care vor beneficia de puncte termice individuale pentru încălzire și prepararea apei calde, au fost informați despre lucrările care sunt în desfășurare, etapele următoare de lucru, precum și despre avantajele de care vor beneficia locatarii, începând din toamna acestui an.

În cadrul unor sesiuni de informare organizate de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Energeticii (UCIPE), în parteneriat cu Termoelectrica S.A., au fost prezentate inclusiv mecanismele și măsurile care pot fi aplicate pentru prevenirea factorilor cu impact social și de mediu pe perioada desfășurării lucrărilor de pregătire a încăperilor și instalare a echipamentelor.

În contextul discuțiilor, reprezentanții locatarilor au adresat un șir de întrebări cu referire la exploatarea ulterioară a instalației, fiind informați că imobilele, care actualmente nu dispun de apă caldă menajeră, vor putea restabili sistemul de livrare a apei calde, deoarece instalațiile sunt dotate cu schimbătoare de căldură, unul pentru încălzire, iar altul pentru apă caldă.

Amintim că Punctul Termic Individual (PTI) este un complex de instalații moderne care asigură transferul energiei termice din sistemul centralizat de termoficare – în sistemele interne ale clădiri pentru încălzire, ventilare și prepararea apei calde menajere.

Avantaje pentru locatari:

  • conectare individuală a încălzii la nivel de bloc;
  • setarea și reglarea temperaturii, în funcție de necesitate, prin intermediul panoului de comandă
  • ajustarea automată a consumului de energie termică, în funcție de temperatura de aerului exterior
  • prepararea apei calde, direct la subsolul edificiului și livrarea instantanee la temperatura setata
  • precum și distribuirea uniformă a energiei termice

Strategia Ministerului Energiei este instalarea punctelor termice individuale în toate edificiile conectate la sistemul centralizat de termoficare pentru îmbunătățirea calității serviciilor de termoficare, reducerea consumurilor de energie termică și eficiență energetică.

147 de Puncte Termice Individuale sunt instalate în acest an în circa 100 de blocuri locative din capitală, printre care și 3 grădinițe. Pachetul investițional este parte a Proiectului de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chișinău (PIESACET-2) este finanțat de Banca Mondială.