04 Februarie 2019
Proiectul de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic din Republica Moldova
Anunț privind emiterea deciziei de către Agenția de Mediu

UCIPE în comun cu ÎS Moldelectrica au inițiat procesul de obținere a deciziei evaluării prealabile a impactului asupra mediului pentru construcția unui nou sediu pentru ÎS Moldelectrica, care va include un centru de dispecerat, un sistem actualizat de monitorizare, control și achiziții date și un sistem modernizat de management al contoarelor.
Drept urmare, Agenția de Mediu a emis decizia că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, dar este necesară obținerea avizului expertizei ecologice pentru această activitate. Decizia Agentia de Mediu pentru noua cladire


Menționăm că construcția acestei clădiri, inclusiv actualizarea și modernizarea sistemelor ce țin de gestionarea energiei și contoarelor este o parte a Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic din Republica Moldova, finanțat de Banca Mondială.
În implementarea proiectului, UCIPE și ÎS Moldelectrica vor întreprinde toate măsurile necesare în vederea respectării tuturor cerințelor prevăzute de legislația Republicii Moldova și politicile operaționale ale finanțatorului.