22 iunie 2022
Au început investigațiile de sol pentru construcția LEA 400 kV Vulcănești – Chișinău

Investigațiile preliminare de sol necesare pentru proiectarea liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV Vulcănești-Chișinău au fost inițiate începând cu data de 13 iunie 2022.

Până la data de 21 iunie 2022, Contractorul KEC International (India) a finalizat investigațiile în 31 de locații, din cele 259 de locații necesare, prin metoda forajului geologic și săpăturilor de prospectare geologică. Termenul de finalizare a investigațiilor de sol este luna august 2022.

Lucrările de investigație a solului au fost precedate de ședințe de informare a proprietarilor de terenuri pe care vor fi efectuate aceste lucrări, din cele 35 de localități situate de-a lungul traseului LEA.

Ședințele au fost organizate și desfășurate de UCIPE cu sprijinul APL, în perioada 25 mai – 10 iunie și s-au axat pe descrierea mecanismului de compensare a daunelor cauzate proprietarilor de terenuri afectați de lucrările de investigație a solului.

Menționăm că la data de 24 mai 2022, a intrat în vigoare Legea nr. 120 din 12 mai 2022 privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrică aeriene (LEA) 400 kV de transport a energiei electrice Vulcănești–Chișinău și a stației Back-to-Back Vulcănești, care reglementează o procedură specială de expropriere a terenurilor necesare pentru construcția LEA, cât și mecanismul de despăgubire a proprietarilor de terenuri sau care utilizează terenurile afectate de lucrări.

Construcția LEA 400 kV Vulcănești-Chișinău este prevăzută în Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 102/2013 și este finanțată de Asociația Internațională pentru Dezvoltare.

Investigațiile preliminare de sol necesare pentru proiectarea liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV Vulcănești-Chișinău au fost inițiate începând cu data de 13 iunie 2022.

Până la data de 21 iunie 2022, Contractorul KEC International (India) a finalizat investigațiile în 31 de locații, din cele 259 de locații necesare, prin metoda forajului geologic și săpăturilor de prospectare geologică. Termenul de finalizare a investigațiilor de sol este luna august 2022.

Lucrările de investigație a solului au fost precedate de ședințe de informare a proprietarilor de terenuri pe care vor fi efectuate aceste lucrări, din cele 35 de localități situate de-a lungul traseului LEA.

Ședințele au fost organizate și desfășurate de UCIPE cu sprijinul APL, în perioada 25 mai – 10 iunie și s-au axat pe descrierea mecanismului de compensare a daunelor cauzate proprietarilor de terenuri afectați de lucrările de investigație a solului.

Menționăm că la data de 24 mai 2022, a intrat în vigoare Legea nr. 120 din 12 mai 2022 privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrică aeriene (LEA) 400 kV de transport a energiei electrice Vulcănești–Chișinău și a stației Back-to-Back Vulcănești, care reglementează o procedură specială de expropriere a terenurilor necesare pentru construcția LEA, cât și mecanismul de despăgubire a proprietarilor de terenuri sau care utilizează terenurile afectate de lucrări.

Construcția LEA 400 kV Vulcănești-Chișinău este prevăzută în Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 102/2013 și este finanțată de Asociația Internațională pentru Dezvoltare.