12 Aprilie 2022
Comunicat de presă

Modernizarea generării la CET Sursa-1

Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE) a înaintat solicitarea de rezoluțiune a contractului pentru modernizarea generării la CET Sursa-1 către Banca Mondială, finanțator al Proiectului de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din Chișinău (PIESACET 2).

Solicitarea se bazează pe demersul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, justificat de riscurile de imagine pentru Republica Moldova, cît și de riscurile survenite pentru realizarea cu succes și în termen a lucrărilor de modernizare prevăzute de contract.

În acest sens, urmare recepționării poziției Băncii Mondiale, UCIPE va întreprinde toate măsurile procedurale necesare pentru rezoluțiunea contractului încheiat cu consorțiul companiilor ”LLC Horus – JSC Power Machines”.

UCIPE va informa opinia publică despre acțiunile și măsurile întreprinse ulterior în implementarea Proiectului menționat.