20 Noiembrie 2023

Reprezentanții primăriilor și consiliilor raionale din 7 raioane ale țării: Taraclia, UTA Găgăuzia, Cahul, Leova, Cimișlia, Hâncești, Ialoveni și mun. Chișinău (comuna Băcioi) urmează a fi informați despre măsurile întreprinse de stat pentru atenuarea impactului de mediu și social în contextul construcției liniei electrice aeriene 400 kV Vulcănești-Chișinău.

Consultările publice sunt organizate de către Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii (UCIPE) în perioada 23-29 noiembrie curent.

Astfel, reprezentanții comunităților vor fi informați despre obiectivele proiectului, etapele și termenii de construcție a liniei electrice aeriene 400 kV Vulcănești - Chișinău, mecanismele de soluționare a reclamațiilor proprietarilor de terenuri, precum și metodele de atenuare și soluționare ale acestora.

De menționat că, pentru prevenirea impactului social și de mediu, sunt prevăzute un șir de mecanisme și măsuri, care vor servi drept suport atât pentru reprezentanții autorităților publice, cât și pentru proprietarii terenurilor în procesul implementării proiectului. Printre acestea se numără: crearea Comitetelor de monitorizare a impactului social în fiecare localitate și centrele raionale din aria Proiectului; elaborarea planurilor de mediu și sociale specifice amplasamentului, precum și a studiilor de evaluare a impactului de mediu și social.

Agenda consultărilor publice:

  • Comuna Băcioi – 23 noiembrie, ora 10:00
  • Raionul Ialoveni - 23 noiembrie , ora 12:00
  • Raionul Cimislia - 24 noiembrie, ora 10:00
  • Raionul Hîncești - 24 noiembrie, ora 13:00
  • Raionul Cahul - 28 noiembrie, ora 10:00
  • Raionul Leova - 28 noiembrie, ora 13:00
  • UTA Gagauzia - 29 noiembrie, ora 10:00
  • Raionul Taraclia - 29 noiembrie, ora 13:00

Locație: Sălile de ședințe a Consiliilor raionale și a Primăriei din comuna Băcioi.

Construcția liniei electrice aeriene 400 kV Vulcănești - Chișinău este parte componentă a Proiectului de Dezvoltare al Sistemului Electroenergetic și are drept scop îmbunătățirea aprovizionării cu energie electrică al Republicii Moldova, conform prevederilor Strategiei energetice al Republicii Moldova. Proiectului de Dezvoltare al Sistemului Electroenergetic este finanțat de Banca Mondială.