13 Septembrie 2023
Depozitul de construcție a liniei electrice aeriene Vulcănești - Chișinău a fost suplinit

Peste 80 de containere, cu o încărcătură de peste 1400 de tone de echipamente și materiale necesare pentru construcția a circa 120 de piloni, precum și 143 de kilometri de conductoare de gardă au fost stocate până acum la depozitul de construcție a liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău. Alte loturi de echipamente pentru construcția a circa 300 de piloni este preconizată pentru luna următoare, astfel încât până la sfârșitul lunii decembrie toate părțile componente ale pilonilor pentru construcția liniei electrice să fie aduse în țară.

Depozitul din Chirsova a fost vizitat și de către directorul Unității consolidate pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii, Ruslan Surugiu, însoțit de grupul de lucru pentru verificarea și monitorizarea livrărilor de materiale pentru construcția liniei electrice aeriene (LEA 400kV) Vulcănești-Chișinău, format din reprezentanți ai UCIPE, Î.S. „Moldelectrica”, consultantului independent și contractorului.

În context, directorul UCIPE, Ruslan Surugiu, a menționat importanța proiectului, care se încadrează în prioritățile politicii în domeniul energetic al Guvernului și Ministerului Energiei, iar construcția LEA 400 kV Vulcănești-Chișinău, fiind declarată de utilitate publică și de importanță națională. Totodată, Ruslan Surugiu a subliniat necesitatea consolidării forțelor tuturor părților implicate pentru facilitarea și buna desfășurare a tuturor proceselor necesare construcției LEA 400 kV.

Menționăm că proiectul tehnic pentru construcția LEA este la ultima etapă de verificare și expertizare. Imediat după aprobarea acestuia, fiind planificate procedurile necesare exproprierii terenurilor afectate de construcția liniei electrice, consultarea publicului din localitățile afectate de proiect și pregătiri premergătoare pentru a începe lucrările în teren.

Proiectul de dezvoltare a sistemului electroenergetic din Republica Moldova are drept obiectiv construcția Liniei Electrice Aeriene de înaltă tensiune pe direcția Vulcănești-Chișinău, modernizarea/extinderea a două stații electrice, precum și fortificarea sistemului de dispecerat și contorizare a energiei electrice. Valoare totală a proiectului este de 61 milioane de euro și este finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare - IDA (Grupul Bancii Mondiale).