03 Noiembrie 2020
A avut loc ședința de deschidere a ofertelor din cadrul licitației internaționale pentru procurarea serviciilor de proiectare, construcție și montaj a Liniei electrice aeriene (LEA) de 400 kV dintre Vulcănești și Chișinău. Lucrările planificate constituie o componentă a Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Energetic din Moldova (PDSE), care vor fi finanțate de Banca Mondială și implementate cu sprijinul UCIPE.
Deschiderea ofertelor pentru procurarea serviciilor de constructie a LEA Vulcanesti-Chisinau

Linia de înaltă tensiune dintre Vulcănești și Chișinău va constitui un element strategic al unui proiect amplu de modernizare a sistemului energetic național și de interconectare a acestuia la sistemul energetic european. Lungimea liniei va constitui cca 158 km, iar perioada construcției este estimată la cca 42 luni de la semnarea contractului.

La licitația organizată de UCIPE, conform Regulamentului privind achizițiile ale Băncii Mondiale, au depus oferte 10 companii din mai multe țări, printre care România, Turcia, China, Rusia, India și Kazahstan.

Reprezentanții companiilor ofertante au avut posibilitatea de a participa direct la ședința sau de a urmări evenimentul prin intermediul unei teleconferințe organizate de UCIPE. În perioada următoare va fi efectuată evaluarea ofertelor tehnice și financiare.

Pe lîngă construcția LEA Vulcănești-Chișinău, în scopul asigurării interconectării sistemelor energetice din România și Moldova, PDSE prevede construcția la Vulcănești a unei stații electrice de conversie Back-to-Back, lucrări de extindere a stației 400 kV din Vulcănești și de modernizare a stației 330 kV din Chișinău, toate componente ale infrastructurii tehnice gestionate de ÎS ”Moldelectrica”, operator național al sistemului de transport electroenergetic și beneficiar al PDSE.