27 Aprilie 2023
Deschiderea ofertelor tehnice în cadrul pachetului investițional privind construcția unor noi centrale de cogenerare de înaltă eficiență pentru Termoelectrica S.A

Deschiderea publică a ofertelor tehnice prezentate în cadrul licitației privind “Instalarea unor centrale de cogenerare de înaltă eficiență la CT Vest și CET Sursa 3, și instalarea unor transformatoare electrice și instalații de distribuție (proiectare, furnizare, instalare)” – a fost desfășurată joi, 27 aprilie 2023, la sediul Unității consolidate pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii (UCIPE), care este responsabilă de realizarea aspectelor fiduciare ale celui de-al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței SACET.

Evenimentul a avut loc cu prezența observatorilor din cadrul instituțiilor de stat, a consultanților internaționali contractați, beneficiarului – Termoelectrica S.A., ofertanților și alți doritori care au ales să participe.

Conform procedurilor de achiziție, după evaluarea ofertelor tehnice și aprobarea Raportului de evaluare a ofertelor tehnice de către Banca Mondială, vor fi deschise ofertele financiare.

Evenimentul a fost public, în conformitate cu anunțul specific de achiziții publicat pe pagina web a unității de implementare: www.mepiu.md.

De menționat că UCIPE desfășoară procedurile de achiziție în conformitate cu procedurile Băncii Mondiale.

Pachetul de achiziție RFB nr.9134-B1.2 presupune construcția unor noi centrale de cogenerare de înaltă eficiență pentru Termoelectrica S.A.. Mai multe informații: http://www.mepiu.md/rom/noutati/lansarea-licitatiei-internationale-pentru-constructia-unor-noi-centrale-de-cogenerare-de-inalta-eficienta-pentru-termoelectrica-s-a

Cel de-al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din Chișinău (PIESACET-2) este implementat de UCIPE și finanțat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD - Grupul Băncii Mondiale).