02 Octombrie 2023
Documentația de evaluare a impactului de mediu și social și a planurilor de management de mediu și social specific amplasamentelor pentru LEA 400 kV și Stația Electrică Chișinău, elaborate la etapa de proiectare detaliată

Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Energeticii (UCIPE) asigură publicarea proiectelor finale ale documentației pentru Evaluarea Impactului de Mediu și Social și a Planurilor de Mediu și Sociale pentru LEA 400 kV Vulcanesțti – Chișinău și Stația Electrică Chișinău în scopul asigurării accesului părților interesate la informația de mediu și socială și ulterior organizarea consultărilor publice în toate unitățile teritorial administrative afectate de construcția liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești – Chișinău și a Stației Electrice Chișinău.

Documentația de mediu și sociale specifică amplasamentului este publicată în termen de cel puțin 30 de zile, iar ulterior vor fi organizate consultări publice în cele 8 raioane afectate de construcția LEA 400 kV Vulcănești – Chișinău. Comentariile, propunerile, obiecțiile, primite de părțile interesate, în cadrul consultărilor publice, vor fi trimise în adresa UCIPE, prin e-mail sau alte surse de informare, pentru a revizui documentația de mediu și socială.

Propunerile de îmbunătățire (feed-back) referitor a Planurilor de Mediu și Social specific amplasamentelor vor fi transmise la următorul e-mail:

- UCIPE - mepiu@mepiu.md,

- Moldelectrica e-mail: anticamera@moldelectrica.md.

EVALUAREA IMPACTULUI DE MEDIU ȘI SOCIAL SPECIFIC AMPLASAMENTULUI ȘI PLANUL DE MANAGEMENT DE MEDIU ȘI SOCIAL ȘI PLANUL DE ACȚIUNI PRIVIND STRAMUTAREA

Formular pentru trimiterea/expedierea reclamațiilor