06 Martie 2023
Echipa Băncii Mondiale în domeniul energetic se află într-o vizită în Republica Moldova

Echipa Băncii Mondiale în domeniul energetic se află într-o vizită în Republica Moldova, în perioada 6-10 martie curent. Unul dintre scopurile principale ale vizitei fiind restructurarea celui de al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din Chișinău (PIESACET-2) cu revizuirea pachetelor de achiziție și termenilor de realizare pentru activitățile preconizate.

Prima vizită de lucru s-a desfășurat astăzi, 6 martie curent, la Termoelectrica S.A. – instituția beneficiară în cadrul PIESACET-2.

Ședința s-a desfășurat cu participarea consultantului tehnic al Băncii Mondiale, Pekka Kouri, a reprezentanților echipei de implementare a proiectului din cadrul Unității consolidate pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii (UCIPE), conduse de directorul Aurelia Samson, precum și a reprezentanților din cadrul Termoelectrica S.A., împreună cu directorul general interimar, Vasile Leu. 

În contextul restructurării Proiectului, părțile au examinat indicatorii de performanță și au actualizat valorile țintă planificate.

Misiunea va continua cu ședințe și întrevederi în cadrul instituțiilor guvernamentale, vizite la fața locului, precum și alte ședințe tematice privind implementarea celui de al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din Chișinău.

Mai multe informații cu privire la PIESACET-2 – accesați: www.mepiu.md