20 Decembrie 2019
Felicitări cu Ziua profesională a energeticianului!

Stimați Colegi,

Stimați Prieteni,

Ziua profesională a energeticianului este strâns legată de confortul social, securitatea și stabilitatea economică a țării. Sistemul energetic constituie fundamentul creșterii potențialului economic al țării, deci și a calității vieții.

Pornind de la această abordare, în pofida multiplelor dificultăți și provocări, împreună căutăm și identificăm soluții eficiente pentru modernizarea tehnologică și funcționarea stabilă a sistemului energetic al țării.

Continuăm să atragem investiții în sector în toate regiunile țării, diversificăm producția și distribuția, implementăm soluții de eficientizare a consumului.

Realizarea acestor sarcini solicită competențe profesionale temeinice, atitudine onestă și devotament deplin față de profesia aleasă și pentru aceasta vă suntem profund recunoscători.

Stimați prieteni, dragi colegi! Vă dorim noi succese, multă sănătate, fericire și prosperitate, iar în Anul Nou 2020, vă dorim să aveți multe idei noi interesante încununate cu realizarea lor cu succes.

La mulți Ani!