26 Decembrie 2019
UCIPE finalizează procesul de recepție a lucrărilor de montare și punere în funcțiune a Punctelor Termice Individuale (PTI) prevăzute în componenta C1.10 a proiectului SACET. In cadrul contractului au fost instalate 116 PTI in 82 de blocuri rezidențiale și în câteva grădinițe din capitală.
Finalizează procesul de recepție a lucrărilor de montare și punere în funcțiune a Punctelor Termice Individuale

Lucrările au inclus reparația încăperilor unde a fost prevăzută montarea echipamentului, demontarea elevatoarelor vechi și instalarea echipamentului nou și performant, dotat cu un sistem automatizat de reglare a temperaturii și a debitului de agent termic si apei calda menajere. Automatizarea este posibilă datorită senzorilor de temperatură exterioară precum și a senzorilor de presiune cu care este înzestrat PTI-ul, care echilibrează sistemul intern de termoficare a clădirilor, în așa fel încât fiecare consumator să beneficieze în egală măsură de serviciile prestate de SA ”Termoelectrica”.

În decursul ultimei luni, comisia formată din reprezentanții UCIPE și ai SA ”Termoelectrica”, a efectuat verificarea lucrărilor finalizate de antreprenorii contractați, iar la moment are loc perioada de testare, reglare și parametrizare a echipamentului pentru a satisface cerințele consumatorilor privind nivelul de încălzire.

Acum locatarii au posibilitatea sa solicite inginerului automatist al SA „Termoelectrica”, prin intermediul președintelui asociației sau reprezentantului desemnat de locatarii blocului, creșterea sau coborârea temperaturii agentului termic din sistemul intern al blocului.

Conlucrarea continuă dintre prestatori și beneficiari permite stabilirea regimului optim de operare a echipamentului nou instalat. In așa mod, în perioadele mai calde din sezonul de încălzire, cu ajutorul parametrilor setați, sistemul automatizat reglează temperatura agentului termic astfel evitând supraîncălzirea încăperilor și creșterea neargumentată a costurilor de întreținere.

PTI-ul este un echipament performant și silențios. Pentru a nu transmite vibrații pe coloanele blocului, acesta este dotat cu antivibratoare de cauciuc pe ambele contururi. Instalația oferă posibilitatea de a prepara apa caldă direct în subsolul clădirilor, astfel consumatorului beneficiind de acest serviciu instantaneu la temperatura presetată în PTI.

La moment, toți locatarii din cele 82 de blocuri se bucură de beneficiile PTI-urilor, totodată având rețelele interne ale blocurilor protejate de devierile de presiune din rețeaua exterioară, PTI-ul delimitând rețeaua exterioară de termoficare de cea interioară.

Investițiile au fost realizate în cadrul Proiectului de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET), implementat cu susținerea financiară a Băncii Mondiale, cu obiectivul de a contribui la îmbunătățirea eficienței operaționale și viabilității financiare a companiei SA „Termoelectrica” și îmbunătățirea calității și fiabilității serviciilor de alimentare cu energie termică prestate populației, instituțiilor publice și agenților economici din municipiul Chișinău.