10 Mai 2023
Instalația de pompare pentru alimentarea Cazanului de abur nr.2 de la CET Sursa-1 - va fi modernizată

Instalația de pompare pentru alimentarea Cazanului de abur nr.2 al Centralei Electrice cu Termoficare, Sursa-1, din cadrul Termoelectrica S.A. urmează a fi reutilată cu echipament performant, de ultimă generație. A intrat în vigoare contractul pentru ”Instalarea unei noi pompe de alimentare și motor (inclusiv echipament aferent) pentru cazanul de abur din Unitatea nr.2, CET Sursa-1 (proiectare, furnizare și instalare)”, care este parte a celui de-al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chișinău (PIESACET-2), finanțat de Banca Mondială.

Modernizarea instalației de pompare presupune instalarea unei noi pompe de alimentare cu motor electric, dotat cu convertizor de frecvență, care va asigura funcționarea optimă în întreaga gamă de regimuri de funcționare a unității energetice. De asemenea, va fi înlocuit echipamentul electric aferent și va fi instalat un sistem de automatizare modern.

Pompa de alimentare asigură cazanul de abur volumul necesar de apă la presiune înaltă, pentru producerea aburului folosit la cogenerarea energiei electrice și termice în cadrul CET-ului.

De menționat că pompa de alimentare și motorul electric existent are un termen de exploatare de peste 40 de ani.

Realizarea proiectului va îmbunătăți considerabil eficiența și fiabilitatea funcționării unității energetice. O investiție similară a fost realizată cu succes la Unitatea nr.1, CET Sursa-1, în cadrul primului Proiect de îmbunătățire a eficienței SACET. Rezultatele demonstrează o economie la consumul de energie electrică de cel puțin un 1 MW pe oră.

Contractorul este responsabil pentru elaborarea documentației de proiect, furnizarea, instalarea, testarea și punerea în funcțiune a utilajului și sistemelor noi. Este preconizată finalizarea lucrărilor timp de circa 12 luni.