04 Octombrie 2019
Proiectul de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică
Lansarea campaniei de informare publică privind beneficiile Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică

SA ”Termoelectrica” dă start campaniei de informare publică a Proiectului de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET).

Conferința de presă dedicată acestui eveniment va avea loc la 9 octombrie 2019, ora 10:00, în sediul Termoelectrica din str. Tudor Vladimirescu 6. La eveniment vor participa reprezentanți ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, Băncii Mondiale și UCIPE. Sunt invitați locuitorii orașului, reprezentanții mass media, partenerii Termoelectrica.

Obiectivul campaniei este de a spori nivelul de conștientizare a publicului privind beneficiile investițiilor efectuate în cadrul proiectului, de a prezenta consumatorilor actuali și celor potențiali avantajele SACET din mun. Chișinău, de a informa opinia publică, autoritățile publice centrale și locale, finanțatorii externi cu privire la realizările SA ”Termoelectrica” în cadrul proiectului SACET.

Proiectul SACET este implementat cu susținerea financiară a Băncii Mondiale și are obiectivul de a contribui la îmbunătățirea eficienței operaționale și viabilității financiare a companiei SA ”Termoelectrica”, la sporirea calității și fiabilității serviciilor de alimentare cu energie termică prestate populației, instituțiilor publice și private în municipiul Chișinău.