14 August 2023
Lansarea licitației internaționale privind extinderea Stației Electrice Vulcănești

Stația Electrică Vulcănești din cadrul ÎS Moldelectrica urmează a fi extinsă prin instalarea unei celule suplimentare de 400 de kV. Adițional, vor fi modernizate două transformatoare de servicii proprii cu o putere nominală de 1000 kVA. Lucrările vor permite conexiunea Liniei Electrice Aeriene 400 kV Vulcănești-Chișinău, care urmează a fi construită în cadrul aceluiași proiect.

O licitație internațională în acest sens a fost lansată de Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE) în cadrul Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic din Republica Moldova. Invitația de participare la licitație (cererea de oferte) poate fi găsită aici: https://mepiu.md/rom/licitatii

Proiectul de dezvoltare a sistemului electroenergetic din Republica Moldova are drept obiectiv construcția Liniei Electrice Aeriene de înaltă tensiune pe direcția Vulcănești-Chișinău, modernizarea/extinderea a două stații electrice, precum și fortificarea sistemului de dispecerat și contorizare a energiei electrice. Valoare totală a proiectului este de 61 milioane de euro și este finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare - IDA (Grupul Băncii Mondiale).

Beneficiarul proiectului este Î.S. „Moldelectrica”.