08 Septembrie 2023
Măsurile de eficiență energetică pentru 10 spitale beneficiare ale Proiectului Eficiența Energetică în Republica Moldova au fost acceptate

Măsurile de eficiență energetică pentru clădirile instituțiilor medicale, care urmează a fi reabilitate termic în cadrul Proiectului Eficiența Energetică în Republica Moldova – au fost aprobate de către managementul instituțiilor medicale și ulterior acceptate de către Comitetul de Coordonare al Proiectului, în cadrul ședinței din 7 septembrie 2023.

Totodată, în cadrul ședinței, Comitetul de Coordonare al Proiectului, format din reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene, Băncii Europene de Investiții (BEI), Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Ministerului Energiei și Ministerului Finanțelor, a acceptat Manualul de Proceduri al Proiectului, precum și a luat act de  Studiul de Fezabilitate al Proiectului, Termenii de referința pentru Platforma online de gestionare a propunerilor de proiect și Conceptul detaliat privind dezvoltarea sistemului național de informații privind performanța energetică a clădirilor, elaborate în prima etapă a Proiectului.

Rapoartele de audit energetic au fost efectuate, pentru prima etapă a Proiectului, pentru 16 clădiri din cadrul a 10 spitale de interes și utilitate publică:

 1. Institutul de Cardiologie;
 2. Institutul Mamei și Copilului;
 3. Spitalul Clinic din mun. Bălți;
 4. Institutul de Medicină Urgentă;
 5. Institutul Oncologic;
 6. Spitalul Clinic Republican;
 7. Institutul de Neurologie și Neurochirurgie;
 8. Spitalul Clinic de Psihiatrie;
 9. Centrul Republican de Diagnosticare Medicală;
 10.  Institutul de Ftiziopneumologie.

 

Principalele măsuri de eficiență energetică identificate în urma elaborării rapoartelor de audit energetic, sunt:

 • Izolarea termică a pereților exteriori, inclusiv a soclului;
 • Înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare;
 • Izolarea termică și renovarea  acoperișurilor;
 • Izolarea termică a tavanelor subsolului;
 • Renovarea sistemelor de ventilare cu recuperarea căldurii;
 • Instalarea sistemelor centralizate, de climatizare;
 • Renovarea sistemelor interioare de încălzire;
 • Renovarea sistemelor de distribuție a apei calde menajere;
 • Renovarea/modernizarea punctelor termice individuale;
 • Instalarea sistemului de iluminat tip LED, inclusiv renovarea sistemului de distribuție interior a energiei electrice;
 • Instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice;
 • Implementarea sistemelor de management energetic (SME).

Suplimentar, în cadrul Proiectului, urmează a fi implementate și alte măsuri de îmbunătățire a stării tehnice a clădirilor și a condițiilor de exploatare, precum lucrări de reparație interioară, lucrări de consolidare a clădirilor, înlocuirea sistemelor interioare de distribuție a apei reci și a sistemelor interioare de canalizare, instalarea sistemelor de alarmă anti-incendiar, lucrări de amenajarea exterioară, etc.

Următoarea etapă în cadrul Proiectului este lansarea licitațiilor pentru contractarea serviciilor de elaborare a documentației tehnice de execuție a lucrărilor.

Proiectul este implementat de Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Energiei prin Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Energeticii (UCIPE) și Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE), cu susținerea Uniunii Europene, a Băncii Europene de Investiții (BEI), Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).