02 Mai 2023
Misiunea de supraveghere a Băncii Mondiale pentru implementarea PDSE

Echipa de implementare a Proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic din Moldova (PDSE) din cadrul Unității consolidate pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii (UCIPE) a participat astăzi, 02 mai curent, la ședința de lansare a misiunii Băncii Mondiale pentru evaluarea PDSE la mijloc de termen.

În cadrul discuțiilor, părțile au abordat subiecte precum:

  • evaluarea statutului actual al proiectului și pașii ulteriori,
  • planul de achiziții,
  • managementul financiar,
  • aspecte de mediu și sociale,
  • planul de acțiuni privind strămutarea în contextul construcției LEA și altele.

Misiunea de supraveghere va avea loc în perioada 02 – 04 mai curent și va continua cu ședințe de lucru la sediul oficiului Băncii Mondiale, precum și vizite în teren.

Proiectul de dezvoltare a sistemului electroenergetic din Republica Moldova este finanțat de Banca Mondială și are drept obiectiv construcția liniei electrice aeriene de înaltă tensiune pe direcția Vulcănești-Chișinău, modernizarea/extinderea a două substații electrice, precum și fortificarea sistemului de dispecerat și contorizare a energiei electrice.

Beneficiarul proiectului este ÎS Moldelectrica.