16 August 2023
Peste 100 de clădiri publice și rezidențiale din capitală vor beneficia de servicii de termoficare mai calitative

Rezidenții din circa 100 de blocuri locative și trei grădinițe din capitală vor beneficia de servicii de termoficare mai calitative și eficiente energetic. La subsolul clădirilor respective urmează a fi instalate 147 de Puncte Termice Individuale, de ultimă generație pentru încălzire și prepararea apei calde.

O licitație internațională în acest sens a fost lansată de Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE) în cadrul celui de-al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (PIESACET-2). Invitația de participare la licitație (cererea de oferte) poate fi găsită aici:

Noile instalații vor asigura un consum de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde mai eficient și flexibil, în funcție de necesitățile locatarilor, datorită posibilității de setare a temperaturi dorite la nivel de bloc, prin intermediul panoului de comandă. Totodată, instalația dispune de senzori de temperatură, care oferă opțiuni de ajustare a consumului de energie termică, în funcție de temperatura de aerului exterior.

De menționat că imobilele, care actualmente nu dispun de apă caldă menajeră, vor putea restabili sistemul de livrare a apei calde  urmare a instalării Punctelor Termice Individuale, deoarece instalațiile sunt dotate cu schimbătoare de căldură (unul pentru încălzire și altul pentru apă caldă) cu o capacitate de a prepara apa caldă la subsolul blocului și cu livrare imediată, la temperatura setată.

Punctele Termice Individuale vor contribui, totodată, la reducerea consumurilor, îmbunătățirea calității serviciilor de termoficare, precum și asigurarea unui nivel sporit de eficiență energetică. La fel, vor oferi flexibilitate și eficiență în funcționarea sistemului centralizat de termoficare, excluzând din circuit echipamentele învechite.

Cel de-al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică (PIESACET-2) este finanțat  de Banca Mondială.

Mai multe informații de Proiect puteți vedea pe www.mepiu.md