19 Decembrie 2018
Plan de Management de Mediu și Social pentru construcția unei clădiri pentru sediul ÎS Moldelectrica

În cadrul Proiectului pentru o piață energetică competitivă în Republica Moldova, finanțat de Banca Mondială, se preconizează construcția unei clădiri pentru sediul ÎS Moldelectrica pe str. Ciocana 8, sectorul Ciocana, mun. Chișinău.

În vederea identificării potențialelor impacturi ale construcției noii clădiri asupra mediului și societății, de asemenea în vederea identificării măsurilor optime de anticipare, atenuare și monitorizare a potențialelor impacturi s-au elaborat Studiul de Fezabilitate, Evaluarea Prealabilă a activității planificate și un Plan de Management de Mediu și Social.

Versiunea deplină a documentelor pot fi accesate pe următoarele adrese:

  1. Evaluarea prealabilă a activității planificate
  2. Environmental and Social Management Plan
  3. Studiu de fezabilitate