06 Septembrie 2023
Progresul în construcția LEA Vulcănești-Chișinău 400kV a fost examinat cu o misiune a Băncii Mondiale

Aspectele tehnice, managementul financiar și instituțional, aspectele de mediu și sociale, precum și procesul de implementare a planului de privind strămutarea în raport cu construcția Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău 400kV au fost examinate marți, în cadrul unei ședințe de lucru a misiunii Băncii Mondiale, aflate la Chișinău.

Echipa de implementare a Proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic din Moldova din cadrul Unității consolidate pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii (UCIPE) și reprezentanți ai ÎS Moldelectrica au prezentat statutul implementării Proiectului și prioritățile pentru următoarea perioadă.

Directorul UCIPE, Ruslan Surugiu, a apreciat că lucrările premergătoare sunt efectuate la timp, urmând ca planul privind strămutarea să fie implementat în condițiile prestabilite conform rigorilor Băncii Mondiale.

Echipele au vizitat stația electrică Chișinău a ÎS Moldelectrica, care urmează a fi modernizată în cadrul Proiectului. Astăzi, misiunea de evaluare a Băncii Mondiale va continua cu ședințe și vizite în teren pentru a evalua mersul implementării celui de-al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din mun. Chișinău (PIESACET-2).

Proiectul de dezvoltare a sistemului electroenergetic din Republica Moldova, în valoare de 61 mln Euro, este finanțat de Banca Mondială și are drept obiectiv construcția liniei electrice aeriene de înaltă tensiune pe direcția Vulcănești-Chișinău de 400 kV, modernizarea/extinderea a două substații electrice, precum și consolidarea sistemului de dispecerat și evidență a ÎS Moldelectrica.