23 Decembrie 2019
Conferința internațională “Importanța CET-urilor pentru securitatea energetică și eficiența încălzirii centralizate

În Chișinău a avut loc conferința internațională “Importanța CET-urilor pentru securitatea energetică și eficiența încălzirii centralizate. Soluții și provocări”. Evenimentul a întrunit peste 100 de invitați, specialiști în domeniul energetic, reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, operatori energetici, atât din Republica Moldova, cât și de peste hotare, precum și membri ai mediului academic și societății civile.În cadrul conferinței au fost abordate următoarele subiectele:

  • Prezentarea studiului de sistem privind CET-urile din Chișinău și dezvoltarea acestora;

  • Dezvoltarea strategiilor la nivel național privind creșterea energie produse prin cogenerare;

  • Valorificarea potențialului CET-urilor existente și extinderea unor noi surse de generare;

  • Rolul tuturor părților implicate, inclusiv al autorităților publice locale, privind securitatea energetică și eficiența încălzirii centralizate etc.

Invitații confienței au făcut un schimb de opinii privind rolul CET-urilor și perspectivele de dezvoltare a acestora în Republica Moldova.

În alocuțiunea sa, Aurelia Samson, directorul UCIPE, a făcut o recapitulare a proiectelor de modernizare a sistemului energetic și de consolidare a securității energetice a țării, implementate cu participarea plenară a UCIPE.

De asemenea, Aurelia Samson, a prezentat beneficiile proiectului SACET și a evaluat eficiența acestuia: ”UCIPE și Banca Mondiala sunt parteneri fideli pentru Termoelectrica în implementarea unuia dintre cele mai importante proiecte energetice, care a devenit un exemplu de bună practică. În patru ani de implementare avem rezultatele vizibile”.

Totodată, dna Samson a adus la cunoștință audienței pașii următori care urmează a fi făcuți de SA Termoelectrica și partenerii săi, pentru consolidarea rezultatelor proiectului SACET și asigurarea stabilității sistemului centralizat de încălzire din mun. Chișinău.

Conferința este la a III-a ediție și are drept scop crearea unei platforme de comunicare, dezbatere și interacțiune cu privire la identificarea oportunităților de modernizare și dezvoltare a sistemului energetic național și asigurarea cetățenilor cu servicii energetice calitative.