19 Octombrie 2018
Racordarea instituțiilor publice la SACET

Mai multe clădiri ale instituțiilor publice au fost reconectate la SACET Chișinău înainte de demararea sezonului de încălzire 2018-2019.

Printre acestea se numără clădirile Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Spitalului Clinic Republican și Reședinței de Stat.

În perioada 2016-2018 circa 19 de instituții au beneficiat de investiții în cadrul Proiectului de Îmbunătățire a Eficienței SACET cu instalarea a 75 Puncte Termice Individuale (PTI) și a rețelelor termice aferente.

Reconectarea la rețeaua municipală SACET a clădirilor din subordinea instituțiilor publice favorizează continuarea procesului de reformare a sectorului energetic și îmbunătățește eficiența sistemului de alimentare cu energie termică din mun. Chișinău prin majorarea sarcinii termice în rețea și sporirea randamentului sistemului (oferind posibilitatea revizuirii ulterioare a tarifului la energia termică pentru consumatorii finali).

Astfel, UCIPE și Termoelectrica S.A., cu suportul Guvernului RM continuă activitățile privind facilitarea procesului de reconectare a instituțiilor publice la SACET, obiectiv al contractului de lucrări C1.3. din cadrul Proiectului de Îmbunătățire a Eficienței SACET, implementat cu susținerea financiară a Băncii Mondiale.