13 Mai 2022
Rezoluțiunea contractului pentru reconstrucția Unității nr. 2 și reparația capitală a Unității nr. 3

Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii, la data de 13 mai 2022, a expediat către consorțiul companiilor SRL ”Horus” și JSC ”Power Machines” notificarea privind rezoluțiunea contractului nr. 9134-B1.1 pentru reconstrucția Unității nr 2, reparația capitală a turbinei și înlocuirea suprafeței de încălzire a cazanului la Unitatea nr. 3, din cadrul centralei cu termoficare Sursa 1.

Notificarea a fost expediată în conformitate cu prevederile contractuale privind rezoluțiunea contractului.

Menționăm că, acest pachet de achiziție constituia componentă a celui de-al doilea Proiect de îmbunătățire a eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, finanțat de către Banca Mondială.