08 Octombrie 2018
Rezultatele investițiilor în SACET

Economii de energie electrică și micșorarea emisiilor de CO2 în urma investițiilor în Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET) din mun. Chișinău.

Proiectul de îmbunătățire a eficienței SACET din Chișinău include mai multe pachete investiționale.  Cele mai importante rezultate obținute în urma acestor investiții sunt:

Pachetul C1.1 Construcția unei stații de pompare și a rețelei termice de interconectare între circuitele CET-1 și CET - 2

  • economii de energie electrică de circa 3, 376 mln kWh/an, în valoare totală de 6,14 mln. lei/an.
  • micșorare a emisiilor de CO2 cu circa 2300 tone/an.

Pachetul C1.2Reconstrucția și renovarea principalelor stații de pompare, SP–8, SP-12, SP-13

  • economii de energie electrică de circa 8,4 mln kWh/an, în valoare totală de 15, mln. lei/an.
  • micșorare a emisiilor de CO2 cu circa 5900 tone/an.

Pachetele C1.1.1, C1.4, C1.7, C1.8, C1.9 Reabilitarea segmentelor prioritare de rețele termice magistrale din SACET

  • diminuarea pierderilor de energie termică cu circa 2300 Gcal/an și economii de 402, 5 mii lei/anual.
  • reducerea ratei de defecțiuni și staționări- până la zero.

Pachetul C1.3Reconectarea instituțiilor publice la SACET, inclusiv instalarea PTI și reconstrucția rețelelor termice aferente

  • majorarea sarcinii termice în perioada sezonului rece 2017-2018 cu circa 36 Gcal/h și comercializarea energiei termice cu 21507 Gcal/sezon sau 24,131 mln lei/sezon.

Pachetul C1.6 Instalarea PTI și reconstrucția rețelelor termice aferente în blocuri rezidențiale

  • diminuarea pierderilor de energie termică cu circa 1683 Gcal/an și economii de 286,6 mii lei/anual.
  • majorarea sarcinii termice de ACM în perioada de vară cu comercializarea energiei termice de apă caldă de 47,5 Gcal sau 53,2 mii lei.
  • optimizarea sistemului hidraulic în circuitul unificat CET sursa 1,2 în perioada de tranziție cu majorarea sarcinii în regim de cogenerare la CET Sursa 1.