24 iunie 2018
Se desfășoară procedura de expropriere în cadrul Proiectului Construcția conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău

În conformitate cu prevederile Legii nr. 105 din 09.06.2017, intrată în vigoare la 30 iunie 2017, construcția conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău a fost declarată obiect de utilitate publică de interes național.

Astfel, conform Legii nr. 105 obiecte ale exproprierii sunt terenuri proprietate privată și terenuri aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale din orașul Chișinău, comunele Tohatin, Stăuceni, Grătiești și satul Ghidighici (municipiul Chișinău); satele Sireți, Roșcani, Negrești, Căpriana, Vorniceni, comunele Rădeni, Ghelăuza, Pănășești și orașul Bucovăț(raionul Strășeni); comuna Tuzara, satele Pitușca, Nișcani, Temeleuți, Peticeni, Vălcineț, Sadova și orașul Călărași (raionul Călărași); satul Milești (raionul Nisporeni); comunele Alexeevca, Pîrlița, Todirești, Zagarancea și satul Rădenii Vechi (raionul Ungheni).

Exproprierea va fi temporară pentru porțiunile de teren afectate de lucrările de construcție și definitivă, doar pentru acele terenuri pe care se vor construi obiecte de suprafață, cum ar fi stațiile de măsurare, centrul de dispecerat, noduri de robinete etc.

Achitarea prejudiciilor se va efectua după identificarea terenurilor, evaluarea sumelor cuvenite în calitate de despăgubiri, înaintarea propunerilor de expropriere, formarea Comisiei de soluționare a întâmpinărilor, aprobarea actului de expropriere cu anexarea listelor terenurilor transmise în proprietatea/folosința Statului), etc.

Proprietarii terenurilor afectate de lucrările de construcție, conform proiectului tehnic detaliat, și deținătorii de alte drepturi legale vor îndeplini formalitățile legate de expropriere (vor fi prezentate actele care confirmă dreptul de proprietate/alte drepturi asupra terenurilor), vor permite accesul expropriatoruluisau altor entități, implicate în construcția gazoductului în terenurile afectate de lucrările de construcție a conductei și vor informa expropriatorul dacăexistă titulari de alte drepturi asupra obiectului exproprierii.

Întâmpinările/pretențiile împotriva propunerii de expropriere vor fi colectate deentitatea responsabilă în numele expropriatorului - Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE), iar ulterior vor fi transmise spre examinare Comisiei de soluționare a întâmpinărilor.

Persoanele care nu dispun de actele necesare (confirmative ale dreptului de proprietate/altor drepturi reale asupra terenurilor) sau care, din circumstanțe obiective, nu au solicitat plata despăgubirilor, au dreptul de a informa UCIPE în privința situației descrise și solicitării consultației privind procedura de obținere a despăgubirii.