03 iunie 2024

Stația Electrică Vulcănești 400kV gestionată de ÎS Moldelectrica urmează a fi extinsă prin construcția unei celule suplimentare de 400 de kV, necesară pentru racordarea liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău. O licitație internațională în acest sens a fost lansată repetat de Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE).

Invitația de participare la licitație (cererea de oferte) poate fi găsită aici: https://mepiu.md/rom/request-for-bids-plant-design-supply-and-installation-two-envelope-bidding-process-without-prequalification

Potrivit directorului UCIPE, Ruslan Surugiu, lucrările respective, dar și pachetul investițional care prevede modernizarea stației electrice Chișinău vor permite conexiunea liniei electrice aeriene 400 kV Vulcănești-Chișinău, care este în proces de construcție.  

Măsurile sunt necesare pentru asigurarea securității energetice a țării, inclusiv datorită posibilității de asigurare a transporturilor transfrontaliere de energie dintre Republica Moldova Uniunea Europeană, prin România. Datorită acestui proiect vom reduce dependența energetică a Republicii Moldova, inclusiv dependența de Centrala termoelectrică de la Cuciurgan, situată în regiunea transnistreană”, a menționat Ruslan Surugiu.

Lucrările sunt parte a Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic și se încadrează în măsurile urgente ale Guvernului Republicii Moldova și Ministerului Energiei, orientate spre asigurarea securității energetice a țării. Valoarea proiectului este de 61 mln. Euro și este finanțat de Asociația Internațională de Dezvoltare, grupul Băncii Mondiale.

De menționat că procedura respectivă de licitație a fost repetată, reieșind din necorespunderea ofertelor în cadrul primei licitații cu cerințele tehnice din caietul de sarcini.