07 Noiembrie 2023

A fost construită și testată prima fundație care va sta la baza pilonilor liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău

Intrarea în teren și demararea lucrărilor de construcție a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești – Chișinău este tot mai aproape. Prima fundație tip, care va sta la baza pilonilor a fost construită și testată la rezistență, iar rezultate... Citește mai mult >>
03 Noiembrie 2023

Terenurile culoarului de lucru al liniei electrice aeriene Vulcănești – Chișinău urmează a fi transferate în proprietatea statului

Terenurile aferente liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV Vulcănești–Chișinău, proiect declarat de utilitate publică și de interes național, urmează a fi expropriate, iar proprietarii terenurilor vor primi despăgubiri în conformitate c... Citește mai mult >>
02 Octombrie 2023

Documentația de evaluare a impactului de mediu și social și a planurilor de management de mediu și social specific amplasamentelor pentru LEA 400 kV și Stația Electrică Chișinău, elaborate la etapa de proiectare detaliată

Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Energeticii (UCIPE) asigură publicarea proiectelor finale ale documentației pentru Evaluarea Impactului de Mediu și Social și a Planurilor de Mediu și So... Citește mai mult >>
29 Septembrie 2023

UCIPE și Termoelectrica S.A. au stabilit prioritățile de lucru în cadrul Proiectului de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din Chișinău

Prioritățile de implementare a Proiectului de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din Chișinău (PIESACET-2) au fost stabilite azi, 28 septembrie, în cadrul unei ședințe de lucru, cu partic... Citește mai mult >>
26 Septembrie 2023

Proiectul tehnic pentru construcția liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău a fost aprobat

Proiectul tehnic pentru construcția Liniei Electrice Aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești-Chișinău a fost aprobat de Serviciul de Stat Pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor. Capacitatea liniei va avea o putere ce ar putea ... Citește mai mult >>