Proiectul Eficiența Energetică în Republica Moldova
Proiecte curente

Proiectul Eficiența Energetică în Republica Moldova

Obiectivul proiectului: Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice din Republica Moldova.   Beneficiarii Proiectului: Instituțiile publice de importanță națională (de menire socială, precum sunt spitalele republic... Citește mai mult >>
Proiectul de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic (PDSE)
Proiecte curente

Proiectul de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic (PDSE)

Obiectivul proiectului: sporirea capacității și îmbunătățirea fiabilității sistemului de transport al energiei electrice în Republica Moldova Beneficiarii Proiectului Toți consumatorii de energie electrică din M... Citește mai mult >>
Al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din Chișinău (PIESACET-2)
Proiecte curente

Al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din Chișinău (PIESACET-2)

Obiectivul Proiectului: Creșterea eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din Chișinău Componentele și activitățile Proiectului Componenta 1. Optimizarea generării energiei termice și electrice &nbs... Citește mai mult >>
Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova pe direcția Iași-Ungheni
Proiecte curente

Conducta de interconectare a sistemului de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova pe direcția Iași-Ungheni

Beneficiari: Parteneri – Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM, Partener Lider), România, și Ministerul Economiei al Republicii Moldova (Partener), Beneficiar final în Moldova - ÎS Vestmoldtransgaz. Finanțare: ... Citește mai mult >>
Proiectul pentru Promovarea Reformelor și Sporirea Eficienței în Sectorul Energetic din Moldova (ESREI)
Proiecte finalizate

Proiectul pentru Promovarea Reformelor și Sporirea Eficienței în Sectorul Energetic din Moldova (ESREI)

Beneficiari: Guvernul Republicii Moldova. Finanțare: Grant al Guvernului Suediei (echivalent 1.767.147 euro) prin Fondul Trust Banca Mondială/ ASDI.  Perioada de implementare: 2010-2015 Obiectivele principale: Asistență Guvernului Republic... Citește mai mult >>
Elaborarea Studiului de fezabilitate în vederea conexiunii sincrone a sistemelor energetice ale Ucrainei și Moldovei la Sistemul continental European ENTSO-E
Proiecte finalizate

Elaborarea Studiului de fezabilitate în vederea conexiunii sincrone a sistemelor energetice ale Ucrainei și Moldovei la Sistemul continental European ENTSO-E

Beneficiari: Parteneri – Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova (MEI), Partener Lider; Ministerul Economiei din România (Partener 1); Ministerul Energeticii și Industriei Miniere al Ucrainei, (Partener 2). Fin... Citește mai mult >>
Proiectul Energetic II
Proiecte finalizate

Proiectul Energetic II

Beneficiari: Moldelectrica, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Administrația Publică Locală (câteva centre raionale). Finanțare: două credite AID (echivalent 38.5 milioane dolari SUA și 10.71 milioane dolari SUA), contribuție loc... Citește mai mult >>
Proiectul Energetic I
Proiecte finalizate

Proiectul Energetic I

Beneficiari: Moldovagaz și CET-2 Finanțare: 10 mil. USD Împrumut BIRD  Perioada de implementare: 1997-2001 Componente principale: Partea A: Modernizarea CET 2 Chișinău No. 2; Partea B: Reparația Punctelor Distribuție Ga... Citește mai mult >>