Construcția unei Stații de Pompare noi

Construcția unei Stații de Pompare noi (cu 3 pompe și 3 motoare, capacitatea totală de 4200 m3/h la înălțimea de pompare de 85 m) și a unei rețele termice de interconectare între circuitele CET-1 și CET-2 (circa 350 m DN700) - pentru asigurarea continuității serviciilor de alimentare cu energie termică în zona alimentată anterior de CET-1 și sporirea eficienții și fiabilității SACET;