Elaborarea Studiului de fezabilitate în vederea conexiunii sincrone a sistemelor energetice ale Ucrainei și Moldovei la Sistemul continental European ENTSO-E

Beneficiari: Parteneri – Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova (MEI), Partener Lider; Ministerul Economiei din România (Partener 1); Ministerul Energeticii și Industriei Miniere al Ucrainei, (Partener 2).

Finanțare: Costul total al Proiectului (Parteneri - Republica Moldova, România și Ucraina) - 7,067,376.80-euro, din care 6,360,639.12 euro Grant EU și 706,737.68 euro – contribuția Partenerilor. 
Costuri totale pentru Republica Moldova - 5,063,609.9 euro, din care - 4,936,879.12 euro din Grant și 126,730.78 euro – contribuție locală.

Perioada de implementare: 2013-2016

Obiectivul general: Obiectivul general al proiectului este de a sprijini conexiunea Ucrainei și Republicii Moldova la rețeaua electrică continentală ENTSO-E prin analiza posibilelor obstacole tehnice, organizatorice și juridice.

Componentele principale ale Studiului de Fezabilitate:

  • Analiza stabilității regimului permanent de funcționare;
  • Analiza dinamică;
  • Aspecte operaționale, controlul circulațiilor de putere prin interconexiune;
  • Aspecte legale și regulatorii. 

Rezultatele principale:

  • Un model matematic comun al sistemelor energetice din zona proiectului, ca instrument pentru funcționarea interconectată a sistemelor energetice ucrainene și moldovenești cu sistemul energetic ENTSO-E al Europei Continentale (CE);
  • Catalogul de măsuri tehnice, organizatorice și juridice care trebuie luate ca soluție pentru o interconectare sincronă fiabilă a sistemelor energetice ucrainene și moldovenești cu sistemul energetic ENTSO-E al Europei Continentale;
  • Semnarea acordurilor de interconectare care definesc drepturile și responsabilitățile părților în ceea ce privește următorii pași în procesul de extindere a zonei sincrone ENTSO-E CE.

Acest proiect contribuie la consolidarea securității energetice a Ucrainei și Moldovei. Parteneriatul continuă, urmând pașii de interconectare, recomandați de ENTSO-E. Partenerii ucraineni și moldoveni sunt permanent sprijiniți de partenerul român și de liderul consorțiului, Transelectrica, în întreprinderea acestor pași. Operatorii de Sistem ai partenerilor efectuează testele necesare. Operațiunea sincronă de încercare se va efectua de către parteneri, atunci când va fi permisă de Grupul Regional al Europei Continentale și, dacă va fi necesar, se vor întreprinde măsuri suplimentare pentru a permite ENTSO-E să ia decizia privind operațiunea sincronă permanentă. Operarea sincronă comună va conecta nu numai cele trei țări și locuitorii acestora, ci și agenții economici, organismele publice etc. 

La punerea în aplicare a conexiunii planificate, populația țărilor implicate va beneficia de o securitate sporită a aprovizionării cu energie și diversificare a surselor de alimentare cu energie electrică.