Beneficiari: Ministerul Economiei și Infrastructurii, Beneficiar final – ÎS Moldelectrica.
INTERCONECTAREA ELECTRICĂ ÎNTRE MOLDOVA ȘI ROMÂNIA, FAZA 1

Finanțare: Costurile de pregătire a proiectului – mijloace din Grant al Fondului multi-donator Europa și Asia Centrală pentru dezvoltare (ECAPDEV TF, echivalent 0,41 mil. USD). Costurile implementării proiectului: cost total - 271,75 mil. USD, din care (conform planului aprobat de achiziții al Proiectului) împrumut BERD – 80 mil., Fondul Asistență Tehnică BERD – 0,35 mil., împrumut BEI – 80 mil., fonduri UE/NIF – 40 mil., finanțare locală și altele - 1,4 mil. USD.

Perioada tentativă de implementare: Pregătirea Proiectului - 2018-2019, implementarea - 2019 – 2022.

Obiectiv general: Obiectivul general al proiectului este de a sprijini racordarea rețelelor electrice ale Ucrainei și Republicii Moldova la cele ale Europei Continentale ENTSO-E, începând cu interconectare asincronă (din cauza incertitudinilor privind data realistă a interconectării sincrone considerate de Ucraina). Pregătirea proiectului prin intermediul ECAPDEV asigură asistență tehnică pentru lansarea proiectului, inclusiv elaborarea de pre-design pentru consolidarea sistemului intern de transport al energiei electrice (linie de înaltă tensiune de la Vulcănești la stația Chișinău și modernizarea a două stații), inclusiv elaborarea documentelor de licitație, pregătirea studiilor/evaluărilor sociale și de mediu.

Obiective specifice

Pentru ca investiția să fie implementată, fezabilă și recuperată înainte de termenul estimat pentru o posibilă interconectare sincronă a rețelelor electrice ale Ucrainei și Moldovei la ENTSO-E (între 6 și 8 ani) se preconizează:

  • Construcția stației back-to-back,
  • Construcția liniei aeriene de înaltă tensiune Vulcănești – Chișinău, și
  • Reconstrucția a doua stații

Componente principale:

  1. Construcția liniei noi de înaltă tensiune de 400 kV, 158 km de la Vulcănești la Chișinău, modernizarea stațiilor Vulcănești și Chișinău;
  2. Construcția noii clădiri a sediului central al ÎS Moldelectrica cu un nou centru de dispecerat, modernizarea sistemului de management SCADA și instalarea unui nou sistem de management al evidenței/măsurărilor;
  3. Construcția noii stații back-to-back 2x300 MW

Situația curentă:

  • Acordurile de finanțare cu BERD și BEI au fost semnate la 20 decembrie 2017;
  • Acordul de Grant nr. TF0A6821 pentru ECAPDEV a fost semnat pe 24 octombrie 2018;
  • UIP a fost creată în baza ordinului intern al ÎS Moldelectrica nr. 494 din 29 octombrie 2018;
  • Proiectul va fi înaintat Consiliului de administrare al BM pentru aprobarea finanțării la 30 aprilie 2019.

Rezultatele principale scontate:

Acest proiect va asigura diversificarea surselor de alimentare cu energie, va îmbunătăți securitatea și fiabilitatea sistemului de transmitere a energiei electrice prin intermediul interconectărilor cu România, permițând astfel crearea unui sistem transparent și competitiv pe piața energiei electrice a țării și integrarea sa în piața regională a energiei electrice.