Modernizarea a trei Stații de Pompare principale din SACET

Modernizarea a trei Stații de Pompare principale din SACET (SP-8, SP-12, SP-13), inclusiv înlocuirea pompelor, motoarelor, instalarea convertizoarelor de frecvență și a echipamentului aferent (capacitatea totală a SP nr. 8 este de 8250 m3/h la înălțimea de pompare de 70 m, SP nr. 12 - 6000 m3/h la înălțimea de pompare de 60 m, și SP nr.13 - 8250 m3/h la înălțimea de pompare de 50 m. Total pompe - 9).

Până la implementarea acestor modernizări, consumul mediu anual de energie electrică la stațiile de pompare 8, 12 și 13 constituia cca 11,7 milioane kW/h. În urma înlocuirii echipamentelor vechi cu cele noi, consumul s-a diminuat cu circa 4,57 kW/h sau aproximativ cu 40%.