Proiectul Energetic I

Beneficiari: Moldovagaz și CET-2

Finanțare: 10 mil. USD Împrumut BIRD 

Perioada de implementare: 1997-2001

Componente principale:

  • Partea A: Modernizarea CET 2 Chișinău No. 2;
  • Partea B: Reparația Punctelor Distribuție Gaze (PDG);
  • Partea C: Instalarea contoarelor industriale și celor de uz casnic;
  • Partea D: Modernizarea sistemelor de contabilitate și facturare și a sistemelor de management financiar la CET-2 și Moldovagaz.

Rezultate principale:

Au fost instalate 20 de calculatoare pentru măsurarea fluxului de gaze la PDG permit crearea unui sistem mult mai precis de măsurare a gazului furnizat, ținând cont de temperatura gazului, de presiune și de alți parametri. 

De asemenea, 142 de regulatoare de presiune a gazului au fost instalate în diferite rețele regionale de distribuție a gazului din Moldova, în locul regulatoarelor de gaz învechite, utilizate anterior. Reconstrucția PDG prin înlocuirea vechilor regulatoare de presiune a gazelor a eliminat completamente problema unei presiuni scăzute a gazului la clienți.  Au fost achiziționate și instalate contoare pentru populație. Astfel, la finalizarea proiectului peste 97% din toți consumatorii de gaze au fost facturați prin intermediul contoarelor. Verificarea contoarelor industriale la linia de calibrare nou instalată, fără a transporta echipamentul pentru calibrare la laboratoarele de peste hotare, a dus la reducerea cu 20% a cheltuielilor și cu 50% a perioadei de timp necesare pentru calibrare.

Ca urmare a punerii în aplicare a tuturor măsurilor programate pentru reabilitarea sistemului de distribuție a gazului, pierderile de gaze au scăzut considerabil (în special la consumatorii industriali), s-a stabilit o înregistrare mai precisă a consumului, principalele pierderile de gaze au fost localizate și măsurile necesare au fost întreprinse pentru a le elimina. Drept urmare, pierderile de gaze  la finele Proiectului au scăzut cu circa 49 %.  Colecțiile pentru gazul furnizat s-au îmbunătățit semnificativ după implementarea proiectului, în medie pe Republica în 2001 au ajuns la 72%, cele mai bune rezultate fiind obținute în sectorul privat (populația a plătit 100% din consumul curent de gaze).

De asemenea, în cadrul Proiectului au fost procurate materiale și echipamente cum ar fi: i) produse chimice pentru tratarea apei în timpul sarcinii de vârf în iarna 1998-99, care au contribuit la funcționarea fiabilă a echipamentelor principale, deosebit de importante în perioada de iarnă; ii) dispozitive de măsurare în atelierele de turbine și cazane pentru reglarea proceselor tehnologice. După instalarea acestor dispozitive a fost înregistrată reducerea consumului de reactivi chimici pentru producerea de apă purificată cu cca. 90 000 MDL pe an. Instalarea a dus la încetinirea sedimentării sărurilor pe suprafața schimbătoarelor de căldură și a cazanelor generatoare de energie, reducerea temperaturii gazelor reziduale, economisirea combustibilului (cca 290 tone combustibil convențional pe an). 

Ca urmare a tuturor măsurilor întreprinse, inclusiv a instalării echipamentelor achiziționate, fiabilitatea funcționării, raportul deconectărilor neprogramate și consumul specific de carburanți la CET-2 au fost aduse la nivelul inițial planificat și corespunzător stării bune a funcționării echipamentului principal.