Proiectul pentru Promovarea Reformelor și Sporirea Eficienței în Sectorul Energetic din Moldova (ESREI)

Beneficiari: Guvernul Republicii Moldova.
Finanțare: Grant al Guvernului Suediei (echivalent 1.767.147 euro) prin Fondul Trust Banca Mondială/ ASDI. 
Perioada de implementare: 2010-2015
Obiectivele principale: Asistență Guvernului Republicii Moldova în identificarea investițiilor și măsurilor necesare pentru a aborda problemele: (i) securitatea și fiabilitatea aprovizionării cu energie și (ii) eficiența producției și a consumului de energie.

Componentele principale:

  • Partea 1. Componentă investițională. Reabilitarea sistemelor inginerești la Centrul Mamei și Copilului, care include reconstruirea sistemelor interne de încălzire, sistemelor de apă rece si caldă menajeră, sistemelor interne de canalizare și echipament sanitar pentru cea mai mare din clădirile Centrului Mamei și Copilului din Chișinău (Secția Pediatrica, 9 blocuri). 
  • Partea 2. Asistență tehnică pentru a identifica investițiile prioritare în reabilitarea sistemului de încălzire centralizată Chișinău cu elaborarea unui program de investiții prioritare în sectorul de încălzire centralizată din Chișinău pentru perioada apropiată (3 ani). 
  • Partea 3. Asistență tehnică pentru restructurarea corporativă Termocom, CET-1 și CET-2. 

Scopul a fost oferirea serviciilor de consultanță (analiză financiară, guvernanță corporativă și juridică) pentru a asigura că fuziunea propusă dintre Termocom, CET-1 și CET 2 va avea ca rezultat o companie furnizoare de energie financiar viabilă și durabilă, care prestează servicii îmbunătățite de încălzire pentru Chișinău. 

Rezultatele principale:

  • Implementarea Părții 1 a adus atât avantaje imediate directe pentru beneficiarii finali (zeci de mii de pacienți și medici ai Centrului), cum ar fi accesul la apă caldă menajeră (lipsea până la implementare), încălzire fiabilă a încăperilor, îmbunătățirea condițiilor sanitare (blocuri sanitare reparate și re-echipate), cât și rezultate pe termen lung, prezentând o bună practică în reabilitarea și modernizarea infrastructurii instituțiilor medicale importante din RM. Drept urmare a crescut eficiența energetică, s-au îmbunătățit condițiile pentru pacienți și medici, a crescut calitatea asistenței medicale în țară având un impact social pozitiv. 
  • Rezultatul Părții 2 a fost definirea unui program de investiții prioritare pe termen scurt de aproximativ US$ 20 de milioane cu (a) justificarea priorității investițiilor și (b) pregătirea specificațiilor tehnice necesare pentru investițiile selectate și aprobate.
  • Rezultatul implementării Părții 3 include fuziunea a trei companii din sector și organizarea unei companii furnizoare de energie, care prestează servicii  mai calitative și fiabile.
  • Rezultatele de lungă durată ale Proiectului includ realizarea măsurilor pentru modernizarea sistemului de încălzire centralizată Chișinău, care eventual vor favoriza scăderea tarifelor pentru energie termică și îmbunătățirea calității serviciilor respective.