Reabilitarea unor segmente prioritare de rețele termice magistrale

Reabilitarea unor segmente prioritare de rețele termice magistrale din SACET (circa 7200 m rețele de termoficare cu DN 150-900) - pentru a asigura servicii calitative și eficiente de alimentare cu energie termică și a reduce pierderile de căldură pe rețea;