Al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică din Chișinău (PIESACET-2)

Obiectivul Proiectului: Creșterea eficienței sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din Chișinău

Componentele și activitățile Proiectului

Componenta 1. Optimizarea generării energiei termice și electrice  

1.1. Modernizarea Generării la CET Sursa-1, prin:

 • Reconstrucția Unității nr. 2, care va include: i) reconstrucția echipamentelor de înaltă presiune ale turbinei cu abur; ii) retehnologizarea echipamentelor de joasă presiune; iii) diagnosticarea generatorului electric; iv) retehnologizarea și modernizarea modulului de control al vibrațiilor; v) înlocuirea echipamentelor turbinei; vi) înlocuirea arzătoarelor la cazanul termic și a altor echipamente pentru a spori eficiența cazanului; și vii) instalarea modulului de control automatizat pentru reglarea capacității și arderii; și
 • Reparația capitală a turbinei și înlocuirea suprafeței de încălzire a cazanului la Unitatea 3, printre altele: reparația capitală a echipamentelor de înaltă presiune ale turbinei și înlocuirea economizorului cazanului de abur.

1.2. Majorarea cogenerării eficiente prin:

 • Instalarea unor unități modulare eficiente de cogenerare  (motoare pe gaze) la CT Vest și CET Sursa 3.
 • Instalarea transformatoarelor electrice și a instalațiilor de distribuție, precum și orice alte echipamente pentru conectarea la rețeaua urbană de la CT Vest la CET Sursa – 3.
 • Supravegherea tehnică și suport pentru evaluarea ofertelor.

1.3. Dezvoltarea și instalarea unui sistem informațional de management pentru SA "Termoelectrica".

1.4. Dezvoltarea și instalarea unui Sistem de Simulare Hidraulică.

Componenta 2. Investiții în Eficiența Energetică 

Investiții în eficiență energetică în clădirile publice și rezidențiale, inclusiv investiții pilot, dar fără a se limita la:

 • Instalarea punctelor termice individuale și a rețelelor termice aferente în clădirile rezidențiale și publice selectate;
 • Reconstrucția sistemelor interne de distribuție a energiei termice și apei calde menajere în clădirile selectate prin trecerea de la distribuția verticală la cea orizontală pentru a permite controlul consumului de căldură la nivel de apartament.
 • Reabilitarea termică a unor clădiri rezidențiale selectate cu sisteme de distribuție orizontală.

Componenta 3. Managementul Proiectului 

 • sprijin pentru UCIPE pentru activitățile de gestionare a Proiectului și finanțarea costuri operaționale, inclusiv prestarea serviciilor de consultanță;
 • efectuarea auditurilor financiare ale Proiectului și SA Termoelectrica.

Beneficiarii Proiectului

 • Populația mun. Chișinău, care locuiește în blocuri rezidențiale și case conectate sau care vor fi conectate la SACET și / sau care beneficiază de căldură în clădiri publice și administrative, inclusiv grădinițe, școli și spitale, precum și instituții industriale și comerciale. Locuitorii mun. Chișinău vor beneficia de o eficiență și fiabilitate îmbunătățită a furnizării de căldură, o calitate mai bună a serviciilor de încălzire, un control mai bun al consumului de căldură și un nivel mai ridicat de confort. De serviciile de încălzire îmbunătățite ar beneficia în special: (a) gospodăriile cu venituri mai mici; (b) femeile casnice, care lucrează sau stau acasă mai des decât bărbații; (c) vârstnicii și (d) copiii și personalul care lucrează în grădinițe, școli, alte instituții de învățământ și unități medicale.
 • SA "Termoelectrica" - proiectul va suporta investițiile în infrastructura de alimentare centralizată cu energie termică, astfel crescând eficiența și sustenabilitatea sitemului tehnologic și contribuind la stabilitatea operațională și financiară a companiei,.

Perioada de Implementare: 2020 – 2025

Valoarea Împrumutului: 92 mln EUR

Finanțator:   Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Grupul Băncii Mondiale)

Implementator: Ministerul Economiei și Infrastructurii prin intermediul UCIPE 

 

Raport de progres PIESACET-2 pentru anul 2023