Conducta de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din Romania cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova

Din punct de vedere istoric, rețelele de transport gaze naturale din Republica Moldova (RM) au făcut parte din rețeaua comună a fostei Uniuni Sovietice. Piața acesteia a stabilit un număr limitat de surse de aprovizionare, cu infrastructură învechită, pierderi uriașe și management ineficient. Dependența noastră de surse de energie ne-a făcut vulnerabili și a demonstrat importanta diversificării acestor surse. Atunci când o țară se bazează pe alta în calitate de furnizor al celei mai mari părți din necesitățile sale în agenți energetici, ea se expune la intimidare și manipulare, care afectează, în cele din urmă, cetățenii acestei țări.

Contractul între "Moldovagaz" și "Gazprom" privind livrarea și tranzitarea gazelor rusești expiră la 31 decembrie 2019. Situația geopolitică din Ucraina ar putea avea un rol negativ în aprovizionarea RM cu gaze naturale din Federația Rusă, deoarece tranzitul gazelor de proveniență rusă ar putea fi sistat începând cu anul 2019. Având în vedere cele expuse mai sus, existența surselor alternative de aprovizionare cu gaze naturale este vitală pentru economia și securitatea energetică a RM.

În contextul strategiei energetice a RM, la data de 11 iunie 2013 România și Republica Moldova au semnat Memorandumul de înțelegere pentru construirea unui interconector între sistemele de transmisie a gazelor naturale din cele două țări. Construcția interconectorului menționat constă din 2 faze: Faza I pe segmentul Iași-Ungheni (finalizată la 31 decembrie 2015) și Faza II pe segmentul Ungheni-Chișinău.

În 2016 a fost elaborat un studiu de fezabilitate pentru construcția conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău. Toate informațiile disponibile privind studiul de impact al construcției asupra mediului au fost prezentate consiliilor raionale și primăriilor localităților potențial afectate de traseul conductei, au fost plasate în spațiile publice, pe paginile web oficiale și discutate în cadrul dezbaterilor publice. Dezbaterile publice au fost efectuate în conformitate cu planul de acțiuni convenit de părțile interesate în aprilie 2016.

Componente principale:

 1. Conductă, diametru DN 600, lungimea 120 km, capacitate maximă - 250 000 Nm³/h;
 2. 5 Robinete de secționare;
 3. 3 Stații de reglare a presiunii gazelor (SRPG);
 4. 3 stații de lansare a dispozitivelor PIG (pipeline inspection gauge - dispozitiv utilizat pentru curățarea și/sau inspectarea conductelor);
 5. 3 stații de primire a dispozitivelor PIG.

Etapele implementării Proiectului:

 1. 2016 – finalizarea studiului de fezabilitate (SF) și evaluarea impactului asupra mediului și social (ESIA);
 2. Aprilie-mai2016 - dezbateri publice privind ESIA; 
 3. 7 iulie 2016 – emiterea permisului de mediu de către Ministerul mediului al RM;
 4. 22 noiembrie 2016 - semnarea contractului privind prestarea serviciilor de proiectare între Ministerul Economiei, Î.S Vestmoldtransgaz. și Transgaz S.A.;
 5. 27 mai 2017 – Legea gazelor a fost adoptată;
 6. 9 iunie 2017 – Legea nr. 105 declarând construcția conductei de gaz Ungheni-Chișinău ca utilitate de interes public a fost adoptată;
 7. 6 septembrie 2017 – certificatul urbanistic a fost eliberat;
 8. Decembrie 2017 – Î.S. Vestmoldtransgaz a fost expus la privatizare;
 9. Martie 2018 – contractul de privatizare semnat între Agenția de proprietate publică a RM și SRL "Eurotransgaz"; 
 10. 12 iunie 2018 – Dispoziția Guvernului nr. 84-d a fost emisă, împuternicind Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul energeticii (MEPIU/UCIPE) să asigure, în numele Ministerului economiei și infrastructurii al RM, întreprinderea măsurilor necesare pentru exproprierea terenurilor care vor fi utilizate la construcția conductei de gaze;
 11. 14 iunie 2018 – UCIPE a inițiat procedura de expropriere (expedierea notificărilor către persoanele afectate, consultări publice și alte proceduri relevante);
 12. 6 septembrie 2018 – contractul de privatizare semnat între Agenția de proprietate publica a RM și SRL "Eurotransgaz", a intrat în vigoare după semnarea de către Părți a Certificatului de finalizare.

Beneficiile scontate ale Proiectului:

 • Construcția conductei prezintă o investiție în securitatea și diversificarea aprovizionării cu gaze a RM, reieșind din faptul că în prezent Moldova are o singură sursă de import gaze naturale. Deși RM nu este un consumator mare de gaze, gazul este totuși utilizat pe scară largă, astfel că o întrerupere în aprovizionare, nemaivorbind de încetarea acesteia, ar provoca daune mari economiei naționale și societății.
 • După adoptarea, în 2009, a Strategiei Energetice pentru perioada 2013-2020, în care a fost evidențiată importanța diversificării surselor de furnizare a gazelor naturale prin conectarea la rețelele de transport ale României, liberalizarea pieței și integrarea în sistemul energetic UE, construcția gazoductului va fi un pas iminent în implementarea acestei Strategii;
 • Diversificarea surselor de aprovizionare a figurat și în lista angajamentelor asumate de către Moldova odată cu aderarea la Comunitatea Energetică (în 2010) și decizia de a transpune Pachetul Energetic III, precum și luarea angajamentelor față de UE în Acordul de Asociere semnat în 2014. Astfel, construcția gazoductului va contribui la respectarea angajamentelor RM față de Comunitatea Energetică și UE;
 • Construcția gazoductului a trezit interesul din partea României, care a inițiat lucrări de extindere și modernizare a infrastructurii sale în vederea asigurării unei interconectări fezabile, fapt care întărește legăturile transfrontaliere și sustenabilitatea Proiectului;
 • Construcția gazoductului va implica reforme profunde în sectorul gazelor din țară - reforma tarifelor, separarea productivă a producătorului și furnizorului de transportator și distribuitor, fortificarea independenței și capacităților instituționale ANRE;
 • Construcția conductei ar putea permite livrarea gazelor și spre Ucraina, folosind rețeaua existentă a Moldovatransgaz, ceea ce ar permite accesul la capacități de înmagazinare, pe care Moldova nu le posedă, fapt ce ar putea deschide piața moldovenească și pentru furnizori din Ucraina (și invers);
 • Realizarea investițiilor în cadrul Proiectului va contribui, în final, la îmbunătățirea calității și fiabilității serviciilor de alimentare cu gaze naturale prestate populației din municipiul Chișinău și, eventual, din țară.