Proiectul de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic (PDSE)

Obiectivul proiectului: sporirea capacității și îmbunătățirea fiabilității sistemului de transport al energiei electrice în Republica Moldova

Beneficiarii Proiectului

 • Toți consumatorii de energie electrică din Moldova conectați (direct sau indirect) la sistemul de transport al energiei electrice.
 • ÎS ”Moldelectrica” și alte părți interesate din sectorul energetic din Moldova. ÎS ”Moldelectrica” va beneficia de o eficiență operațională îmbunătățită și de o reducere a pierderilor în procesul de transportare, datorită unor sisteme mai eficiente de gestionare a rețelei și consolidării capacității. Beneficiile financiare vor crește și din reducerea costurilor de operare datorită infrastructurii îmbunătățite și capacității potențiale de a se angaja în comerțul regional cu energie electrică. ÎS ”Moldelectrica” va beneficia de consolidarea capacității și asistență tehnică pentru a-și îndeplini misiunea de gestionare a comerțului regional cu energie.

Părțile componente ale proiectului:

Partea 1: Construcția Liniei Electrice Aeriene (LEA), care va include următoarele:

 • construcția a circa 158 km de linie electrică aeriană de înaltă tensiune cu un singur circuit (400 kV) pe direcția Vulcănești – Chișinău.
 • servicii de consultanță pentru supravegherea lucrărilor de construcție incluse în Partea 1 și Partea 2 a proiectului.

Partea 2: Modernizarea/Extinderea a două Substații Electrice, care va include următoarele:

 • modernizarea substației electrice Chișinău de 330 kV.
 • extinderea substației electrice Vulcănești de 400 kV.

Partea 3: Consolidarea Sistemului de Dispecerat și Evidență, care va include următoarele:

 • modernizarea sistemului existent de monitorizare, control și achiziție date / sistemului de gestionare a energiei (SCADA/EMS).
 • modernizarea sistemului de management al evidenței energiei electrice (MMS).
 • construcția unui nou sediu pentru ÎS Moldelectrica, inclusiv a unui Centru de Dispecerat (CD).
 • servicii de consultanță pentru elaborarea specificațiilor tehnice pentru sistemele SCADA / EMS și MMS.

Partea 4: Asistență Tehnică și Managementul Proiectului, care va include următoarele:

 • managementul general al proiectului și costuri operaționale UCIPE, inclusiv servicii de consultanță.
 • realizarea activităților de consolidare a capacităților și formare profesională pentru personalul ÎS Moldelectrica și UCIPE.
 • audit de mediu pentru terenul poluat anterior cu BPC (bifenili policlorurați) la stația electrică Vulcănești.
 • servicii de audit financiar pentru ÎS Moldelectrica și proiect.

Perioada de implementare: 2020-2024

Valoare proiectului: 61 mln EURO

Finanțator: Asociația Internațională pentru Dezvoltare - IDA (Grupul Băncii Mondiale)

Implementator: Ministerul Economiei și Infrastructurii prin intermediul UCIPE 

Mecanismul de Soluționare a Reclamațiilor al Proiectului: apăsați aici

Planul de Mediu si Social (ESIA & ESMP specific for commune Bacioi)

Planul de Mediu si Social (ESIA & ESMP specific for Leova District)

Planul de Mediu si Social (ESIA & ESMP specific for Taraclia  District)

Planul de Mediu si Social (ESIA & ESMP specific for Autonomous Territorial Unit Gagauzia District)

Planul de Mediu si Social (ESIA & ESMP specific for  Cimislia District)

Planul de Mediu si Social (ESIA & ESMP specific for Hincesti District)

Planul de Mediu si Social (ESIA & ESMP specific for  Ialoveni District)

Planul de Mediu si Social (ESIA & ESMP specific for Cahul District)

Planul de Management de Mediu si Social specific pentru SE Chisinau