Proiectul de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic (PDSE)

Obiectivul proiectului: sporirea capacității și îmbunătățirea fiabilității sistemului de transport al energiei electrice în Republica Moldova

Beneficiarii Proiectului

 • Toți consumatorii de energie electrică din Moldova conectați (direct sau indirect) la sistemul de transport al energiei electrice.
 • ÎS ”Moldelectrica” și alte părți interesate din sectorul energetic din Moldova. ÎS ”Moldelectrica” va beneficia de o eficiență operațională îmbunătățită și de o reducere a pierderilor în procesul de transportare, datorită unor sisteme mai eficiente de gestionare a rețelei și consolidării capacității. Beneficiile financiare vor crește și din reducerea costurilor de operare datorită infrastructurii îmbunătățite și capacității potențiale de a se angaja în comerțul regional cu energie electrică. ÎS ”Moldelectrica” va beneficia de consolidarea capacității și asistență tehnică pentru a-și îndeplini misiunea de gestionare a comerțului regional cu energie.

Părțile componente ale proiectului:

Partea 1: Construcția Liniei Electrice Aeriene (LEA), care va include următoarele:

 • construcția a circa 158 km de linie electrică aeriană de înaltă tensiune cu un singur circuit (400 kV) pe direcția Vulcănești – Chișinău.
 • servicii de consultanță pentru supravegherea lucrărilor de construcție incluse în Partea 1 și Partea 2 a proiectului.

Partea 2: Modernizarea/Extinderea a două Substații Electrice, care va include următoarele:

 • modernizarea substației electrice Chișinău de 330 kV.
 • extinderea substației electrice Vulcănești de 400 kV.

Partea 3: Consolidarea Sistemului de Dispecerat și Evidență, care va include următoarele:

 • modernizarea sistemului existent de monitorizare, control și achiziție date / sistemului de gestionare a energiei (SCADA/EMS).
 • modernizarea sistemului de management al evidenței energiei electrice (MMS).
 • construcția unui nou sediu pentru ÎS Moldelectrica, inclusiv a unui Centru de Dispecerat (CD).
 • servicii de consultanță pentru elaborarea specificațiilor tehnice pentru sistemele SCADA / EMS și MMS.

Partea 4: Asistență Tehnică și Managementul Proiectului, care va include următoarele:

 • managementul general al proiectului și costuri operaționale UCIPE, inclusiv servicii de consultanță.
 • realizarea activităților de consolidare a capacităților și formare profesională pentru personalul ÎS Moldelectrica și UCIPE.
 • audit de mediu pentru terenul poluat anterior cu BPC (bifenili policlorurați) la stația electrică Vulcănești.
 • servicii de audit financiar pentru ÎS Moldelectrica și proiect.

Perioada de implementare: 2020-2024

Valoare proiectului: 61 mln EURO

Finanțator: Asociația Internațională pentru Dezvoltare - IDA (Grupul Băncii Mondiale)

Implementator: Ministerul Economiei și Infrastructurii prin intermediul UCIPE 

Mecanismul de Soluționare a Reclamațiilor al Proiectului: apăsați aici

 

Raport de progres al Proiectului de Dezvoltare a Sistemului Electroenergetic (PDSE) pentru anul 2023

Avian Risk Assessment and Mitigation Report for Construction Stage

Avian Risk Assessment and Mitigation Report for Operational Stage

The labour management procedure specific for construction and operation of the 400 kV OHTL & Chisinau and Vulcanesti Substations

Planul de Mediu si Social (ESIA & ESMP specific for commune Bacioi)

Planul de Mediu si Social (ESIA & ESMP specific for Leova District)

Planul de Mediu si Social (ESIA & ESMP specific for Taraclia  District)

Planul de Mediu si Social (ESIA & ESMP specific for Autonomous Territorial Unit Gagauzia District)

Planul de Mediu si Social (ESIA & ESMP specific for  Cimislia District)

Planul de Mediu si Social (ESIA & ESMP specific for Hincesti District)

Planul de Mediu si Social (ESIA & ESMP specific for  Ialoveni District)

Planul de Mediu si Social (ESIA & ESMP specific for Cahul District)

Planul de Management de Mediu si Social specific pentru SE Chisinau