Proiectul Eficiența Energetică în Republica Moldova

Obiectivul proiectului:
Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice din Republica Moldova.
 
Beneficiarii Proiectului:

  • Instituțiile publice de importanță națională (de menire socială, precum sunt spitalele republicane/de interes național), inclusiv personalul și utilizatorii acestora;
  • Instituțiile publice de importanță locală/municipală (de menire socială, precum sunt instituțiile de învățământ, instituțiile spitalicești municipale și raionale) inclusiv personalul și utilizatorii acestora.


Componentele și activitățile Proiectului

  • Faza I – cu accent pe instituțiile guvernamentale spitalicești; 
  • Faza II – cu accent pe instituțiile administrației publice locale (APL), instituții de învățământ (general, profesional tehnic și superior). 

Perioada de implementare: 2022 - 2027

Valoare proiectului este de aproximativ 76,9 milioane EURO, dintre care:

  • 30 de milioane de Euro, împrumut din partea Băncii Europene de Investiții (BEI);
  • 30 de milioane de Euro, împrumut din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD);
  • 15 milioane de Euro, împrumut nerambursabil din partea Platformei de Investiții pentru Vecinătate a Comisiei Europene (NIP);
  • 0,5 milioane de Euro, împrumut nerambursabil din partea Fondului fiduciar de asistență tehnică pentru țările Parteneriatului Estic (EPTATF);
  • 1,4 milioane de Euro, contribuție din partea Guvernului Republicii Moldova.


Implementator: Ministerul Energiei al Republicii Moldova, prin intermediul Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în Domeniul Energeticii (UCIPE) și Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED).

 

Lista de verificare PMMS Specific pentru Centrul Republican De Diagnosticare Medicală (CRDM)

Lista de verificare PMMS Specific pentru Institutul de Ftiziopneumologie 

Lista de verificare PMMS Specific pentru Institutul de Neurologie și Neurochirurgie

Lista de verificare PMMS Specific pentru Institutul Oncologic 

Lista de verificare PMMS Specific pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie

Lista de verificare PMMS Specific pentru Institutul de Cardiologie

Lista de verificare PMMS Specific pentru Institutul de Medicină Urgentă

Lista de verificare PMMS Specific pentru Institutul Mamei și Copilului

Lista de verificare PMMS Specific pentru Spitalul Clinic Balti

Lista de verificare PMMS Specific pentru Spitalul Clinic Republican

Raport de progres Proiectul Eficiența Energetică în Republica Moldova pentru anul 2023

Avizul expertizei arheologice 

Avizul Ministerului Culturii

Decizia evaluării prealabile a impactului asupra mediului a activității planificate